Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafiki z kolekcji Krzysztofa Kura

Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej.
Grafiki z kolekcji Krzysztofa Kura

 

 

Album, którego prezentacja odbyła się 21 października br. o godz. 17.00 w Sali Koncertowej Zamku jest efektownym wydawnictwem okolicznościowym, wieńczącym obchody 150. rocznicy powstania styczniowego. Wstęp historyczny pt. Echa powstania styczniowego na zachodzie Europy przygotował znawca tematu, prof. dr hab. Wiesław Caban, wstęp merytoryczny dotyczący grafik prezentowanych w albumie – Powstanie styczniowe w ilustracji prasowej XIX wieku – specjalistka zajmująca się XIX-wieczną grafiką – Anna Grochala, kuratorka Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego.


Każda z 416 grafik opatrzona jest szczegółową informacją o prezentowanym wydarzeniu, miejscu oraz o samej grafice.
Grafiki prezentowane w albumie podzielone są tematycznie na:
1.    Wydarzenia (poz. 1-150) – oprac. Ewa Milicer
2.    Portrety (poz. 151-216) – oprac. Anna Grochala
3.    Typy oraz ubiory ludowe i wojskowe (poz. 217-231) – oprac. Anna Grochala
4.    Przedstawienia symboliczne i alegoryczne (poz. 232-238) – oprac. Anna Grochala
5.    Satyra (poz. 239-289), oprac. Kamilla Pijanowska
6.    Album En Pologne par Cham (poz. 290-350) – oprac. Kamilla Pijanowska
7.    Faucheurs de la Mort (Kosynierzy śmierci) Alexandre’a de Lamothe’a (poz. 351-416) – oprac. Kamilla Pijanowska

Dodatkową wartością merytoryczną albumu jest również szczegółowe opracowanie, przydatne dla badaczy tematu i hobbystów: biogramy autorów ilustracji, pełna bibliografia oraz indeks ilustracji w czasopismach.

Z recenzji dr hab. Jolanty Talbierskiej:
„[…] praca stanowi pionierską próbę usystematyzowania i omówienia europejskiej ilustracji prasowej związanej z powstaniem styczniowym w aspekcie historyczno-artystycznym. O znaczeniu tego wydarzenia dość powiedzieć, że tak pomyślana publikacja jest pierwszą tego rodzaju w Polsce i w skali powszechnej, łączy bowiem zawartą w eseju faktograficzną historię o powstaniu styczniowym, a w zasadzie o kontekstach, zależnościach, uwikłaniach i reperkusjach politycznych, społecznych i opiniotwórczych w Europie (z położeniem nacisku na Anglię i Francję) z katalogiem patriotyczno-artystycznej kolekcji, wypełnionym arcyciekawym i zarazem trudnym do opracowania materiałem ikonograficznym. […]
Układ ikonograficzny wskazał na zainteresowanie zagranicznych odbiorców konkretnymi postaciami i wydarzeniami, wydobył pewne tendencje i różnice w prezentowaniu „sprawy polskiej”, zwłaszcza w satyrze politycznej”.

Wydawcy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie
Warszawa, 2014 r.
Autorzy: Anna Grochala, Ewa Milicer, Kamila Pijanowska; Wiesław Caban, Krzysztof Kur
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Śladkowski, dr hab. Jolanta Talbierska
Tłumaczenie: Agnieszka Zagórska-Robert (z jęz. francuskiego), Wojciech Łygaś
(z jęz. szwedzkiego), Tadeusz Mirecki (z jęz. angielskiego), Eugenia Dąbkowska
(z jęz. rosyjskiego).
Redakcja: Maria Dłutek
Projekt graficzny i typograficzny: LAVENTURA Maciej Sawicki
ISBN 978-83-62622-35-1