Podpisanie umowy o współpracy Zamku Królewskiego w Warszawie z fundacją Giorgio Cini

Podpisanie umowy o współpracy Zamku Królewskiego w Warszawie z fundacją Giorgio Cini
Podpisanie umowy o współpracy Zamku Królewskiego w Warszawie z fundacją Giorgio Cini

Podpisanie umowy o współpracy Zamku Królewskiego w Warszawie z fundacją Giorgio Cini

W dniu 12 września 20022 r. Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum prof. dr hab. Wojciech Fałkowski podpisał umowę o współpracy z uznaną na całym świecie instytucją kulturalną – fundacją Giorgio Cini. Zgodnie z zawartą umową strony zobowiązały się do nieodpłatnej współpracy w zakresie działalności naukowej i badawczej, w tym udostępniania do badań posiadanych zbiorów artystycznych, bibliotecznych i archiwalnych, a także prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz wzajemnej pomocy w prowadzeniu prac badawczych w Wenecji.

Fundacja Giorgio Cini została założona w 1951 r. przez Vittorio Cini ku pamięci jego syna zmarłego dwa lata wcześniej w katastrofie lotniczej. Jest ona najstarszą we Włoszech organizacją prywatną, której głównym celem były studia humanistyczne w czasach gdy zainteresowanie zbiorowe koncentrowało się na ekonomii, nauce i technologii.