Fundacja im. Ciechanowieckich dla Zamku Królewskiego

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4

Fundacja im. Ciechanowieckich dla Zamku Królewskiego

27 września w Sali Wielkiej odbyła się uroczystość przekazania Zamkowi Królewskiemu dzieł sztuki ze zbiorów Fundacji im. Ciechanowieckich.  W wydarzeniu wzięli udział prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego oraz prof. Andrzej Rottermund, przewodniczący zarządu Fundacji.

Podczas spotkania minister Sellin przypomniał, że publiczność ma już okazję oglądać część dzieł pochodzących z kolekcji Fundacji, ponieważ są one prezentowane w salach Zamku, m.in. w Gabinecie Numizmatycznym, czy w Apartamencie Królewskim. Prof. Rottermund wspomniał postać fundatora – Andrzeja Ciechanowieckiego i przypomniał, że był on nie tylko wielkim kolekcjonerem dzieł sztuki, ale także uznanym na całym świecie antykwariuszem.

Profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego, podkreślił, że przekazanie dzieł sztuki jest tym razem wyjątkowe, ponieważ dzieje się w trakcie jubileuszu 50. rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego. Przypomniał, że odbudowa zamkowych zbiorów mogła się udać między innymi dzięki wsparciu hojnych darczyńców, wśród których jednym z największych był Andrzej Ciechanowiecki, a obecnie jest Fundacja jego imienia.

Kolekcja Fundacji liczy ponad 4000 obiektów i obejmuje malarstwo, rzeźbę, rysunek i akwarele, grafikę, rzemiosło artystyczne oraz numizmaty i księgozbiór. Zbiory malarstwa, to przede wszystkim portrety m.in. pędzla Louisa de Silvestre’a, Pierre’a Subleyrasa, Marcella Bacciarellego i Józefa Grassiego. Kolekcja rzeźby to w dużej mierze marmurowe popiersia postaci historycznych. Zbiory rysunku i akwarel obejmują prace autorstwa m.in. Jana Piotra Norblina , Aleksandra Orłowskiego, Zygmunta Vogla czy Jana Matejki. Natomiast kolekcja rzemiosła artystycznego, to przede wszystkim wyroby z polskich manufaktur lub zagranicznych warsztatów zamawiane przez polskich mecenasów. W zbiorach Fundacji znajdują się ponadto cenne tapiserie z serii z przedstawieniami posągów antycznych bóstw w niszach, wykonane dla Michała Kazimierza Ogińskiego w Słonimiu w latach 1784–1790.

Celem Fundacji im. Ciechanowieckich jest gromadzenie, wystawianie i przechowywanie zbiorów dzieł sztuki oraz pamiątek historycznych (przekazanych przez Fundatora i inne osoby bądź instytucje powiększające majątek Fundacji), prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej, wspieranie ochrony, rewaloryzacji i rekonstrukcji dzieł sztuki, zabytków i dóbr kultury, jak i wspieranie inicjatyw służących ochronie dziedzictwa kulturowego.

Znaczna część zbiorów Fundacji wchodzi w skład stałej ekspozycji we wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. Ze zbiorów Fundacji, w formie długoterminowych depozytów, korzystają liczne muzea polskie i zagraniczne uzupełniając tym samym własne wystawy.