Przejdź do treści

Szkoły ponadpodstawowe

lekcje na wystawie
lekcje na wystawie
lekcje na wystawie
lekcje na wystawie
lekcje na wystawie

> Cennik i ważne informacje

> Formularz zamówienia lekcji

> Regulamin rezerwacji lekcji muzealnych


Zapraszamy na zajęcia dla szkół na wystawie >  Kopernik i jego świat 

1. PAN TADEUSZ – KLUCZ DO ZROZUMIENIA LEKTURY

Dzięki eksponatom i wystroju wnętrz sal zamkowych, uczniowie mogą odkryć, na jakich podwalinach opierała się świadomość narodowa Polaków w pierwszym pokoleniu po utracie niepodległości. Rozumieją system polityczny ukształtowany w Rzeczpospolitej Obojga Narodów: z jednej strony równość szlachty względem prawa, z drugiej – hierarchię istniejącą w obrębie tej warstwy społecznej. Uczniowie poprzez zakładanie strojów szlacheckich mają szansę doświadczyć sposobu ubierania opisanego w Panu Tadeuszu. Dzięki wizycie w pałacu Pod Blachą rozumieją wagę wydarzeń politycznych z przełomu 1811/1812 dla sprawy polskiej.

2. HISTORIA PARLAMENTARYZMU W POLSCE

Zajęcia odbywają się w Salach Sejmowych Zamku i mają formę inscenizacji, podczas której uczniowie wcielają się w posłów dawnych województw Rzeczypospolitej i odtwarzają obrady sejmu. Poznają elementy ustroju I Rzeczypospolitej, specyfikę demokracji szlacheckiej, obyczaje sejmowe i sejmikowe. Dowiadują się, na czym polegało „ucieranie stanowisk” i po co nasi przodkowie stworzyli liberum veto, oraz jak zmieniały się zasady parlamentarno-ustrojowe od XVI do XVIII w.

3. KSIAŻĘ, KRÓL, PREZYDENT - lekcji towarzyszy karta pracy

Zamek od XV w. był siedzibą władców: książąt mazowieckich, królów polskich, księcia warszawskiego, a w okresie zaborów – namiestników carskich i w końcu prezydenta II Rzeczypospolitej. W czasie lekcji uczniowie poznają różne systemy władzy i typy ustrojów. Poznają różnice w zakresie władzy i kompetencji księcia, króla i prezydenta. Omawiają takie zagadnienia, jak państwo i władza, oraz śledzą ewolucję tych pojęć na przestrzeni dziejów.

4. ANTYK W KULTURZE EUROPEJSKIEJ

Lekcja ta doskonale sprawdzi się jako wprowadzanie do epoki oświecenia, ale również jako powtórka antyku. Uczniowie poznają różne sposoby recepcji i wykorzystania antyku, zwłaszcza mitologii Greków i Rzymian, w kulturze dawnej Rzeczypospolitej oraz wpływ sztuki antycznej na rozwój stylu klasycystycznego.

5. NIE TYLKO OBIADY CZWARTKOWE. STANISŁAW AUGUST I JEGO MECENAT

Nieformalne spotkania literackie, skupiające wokół króla uczonych czasów oświecenia, wywarły ogromny wpływ na polską kulturę. Poruszane przy królewskim stole zagadnienia społeczne, polityczne i artystyczne zaowocowały licznymi inicjatywami – założeniem ministerstwa edukacji nazwanego Komisją Edukacji Narodowej, ożywieniem wydawnictw literackich, powstanie spektakli teatralnych, projektów reform państwowych. Podczas lekcji uczniowie zobaczą nastrojowe wnętrza, w których odbywały się słynne obiady, oraz poznają uczestników – czołowych przedstawicieli polskiego oświecenia.

6. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE. MAŁE PAŃSTWO WIELKICH NADZIEI / pałac Pod Blachą

W 1791 r. Rzeczpospolita uchwaliła nowoczesną konstytucję. Niestety, po czterech latach państwo przestało istnieć. Kiedy po kolejnych 12 latach na ziemie polskie wkroczyli Francuzi, świat był zupełnie inny. W tej nowej rzeczywistości powstało Księstwo Warszawskie, jedno z wielu państw kreowanych przez Napoleona. Jak funkcjonowało? Jakie sukcesy, a jakie porażki możemy zapisać na jego konto? Uczniowie uczą się jaki był wpływ wydarzeń ogólnoeuropejskich na losy Polski i Polaków. Umieją opisać funkcjonowanie Księstwa Warszawskiego. Rozumieją wpływ mitu epoki napoleońskiej na dalsze losy naszego kraju. Lekcja jest też okazją do rozmowy o kształtowaniu się polskiej świadomości narodowej. 

7. REMBRANDT I SKARBY KRÓLEWSKIEJ GALERII - zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa, możliwość zamówienia audiodeskrypcji

Zamiłowanie Stanisława Augusta do sztuki zaowocowało wspaniałą kolekcją obrazów. Wśród wybitnych dzieł znajdziemy dwa obrazy Rembrandta van Rijna: Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie. Lekcja jest pretekstem do poznania biografii tego malarza, jego twórczości oraz rozumienia specyficznej terminologii, takiej jak np. kompozycja, temat, światłocień, perspektywa. Na przykładzie obrazów z królewskiej galerii uczniowie poznają gatunki malarstwa, ich cechy charakterystyczne, a także różne techniki malarskie. Podczas zajęć uczniowie zastanowią się, czym jest arcydzieło, kolekcja oraz muzeum.

8. W ZAMKU I OGRODZIE

Otwarcie Ogrodu Dolnego Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum stało się okazją do zgłębienia tematyki związanej z ogrodami, zakładanymi wokół głównej rezydencji królewskiej oraz prywatnych pałaców w Warszawie. Celem zajęć jest prezentacja historii ogrodów zamkowych oraz motywów roślinnych w dekoracjach wnętrz. Uczniowie poznają funkcje, jakie pełniły ogrody w określonych okresach historycznych (użytkowe i dekoracyjne), ich style (ogrody francuskie i angielskie), a także poznają symbolikę zarówno elementów dekoracyjnych ogrodów, jak i poszczególnych gatunków roślin, które funkcjonują jako symbole i alegorie w sztuce i literaturze. Zajęcia prowadzone w Zamku i ogrodzie pokazują, jak ważną i integralną część rezydencji stanowiły ogrody.

UWAGA! Lekcja sezonowa, realizowana we wrześniu, w maju i czerwcu. Zajęcia odbywają się w ogrodach i we wnętrzach zamkowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany trasy lekcji  w razie złych warunków atmosferycznych.

9. WIZYTA U KRÓLA - lekcja dostępna w języku angielskim, zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa, możliwość zamówienia audiodeskrypcji

Wędrówka po najpiękniejszych salach zamkowych jest okazją do rozmowy o życiu codziennym i prerogatywach władzy królów polskich. Podczas lekcji uczniowie poznają życie dworskie i znaczenie ceremoniału, dyskutują o różnych rodzajach wizyt (audiencja, wizyta prywatna). Zastanawiają się również nad symboliką wystroju sal zamkowych.

10. ZAMEK MIĘDZYWOJENNY I II RZECZPOSPOLITA - zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa - lekcji towarzyszy karta pracy

Zamek był jednym z głównych gmachów II Rzeczypospolitej. Tutaj podejmowano gości zagranicznych i tu odbywały się uroczystości państwowe. W latach 1926–1939 Zamek był rezydencją prezydenta Ignacego Mościckiego. Podczas lekcji uczniowie poznają podstawowe zagadnienia związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa. Nauczą się rozróżniać władzę ustawodawczą od wykonawczej, a także poznają rolę i znaczenie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego.

11. ZNISZCZENIE I ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

Młode pokolenie często nie zdaje sobie sprawy, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w miejscu,
gdzie dziś stoi Zamek, był pusty plac. Odbudowa Zamku była oczywistą, choć śmiałą, decyzją, uwikłaną w konteksty: polityczny, społeczny i historyczny. Ogrom pracy związany z odbudową wymagał wspólnego wysiłku przedstawicieli wielu zawodów – archeologów, historyków, architektów, konserwatorów i innych. Podczas zajęć uczniowie odnajdą oryginalne fragmenty uratowane z dawnego Zamku i poznają historię jego odbudowy. Poznają również pojęcia, takie jak rekonstrukcja, renowacja, konserwacja, oraz zastanowią się nad znaczeniem muzeum jako miejsca ochrony dziedzictwa kultury.

12. DAWNE TECHNIKI MALARSKIE I RYSUNKOWE - warsztaty 

Sztuka towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. Początkowo dzieła malarskie powstawały z tego co znajdowano pod ręką czyli z kolorowej glinki, nadpalonego drewna czy odłamka pobliskiej skały. Z czasem nauczono się wytwarzać skomplikowane farby takie jak tempera, olej czy akryle. Na warsztatach w pracowni malarskiej zaaranżowanej w Pałacu Pod Blachą uczniowie dowiedzą się jakich narzędzi używano w dawnych czasach do rysowania i malowania oraz spróbują wykonać pracę plastyczna z samodzielne zrobionej farby z … jajka..

13. FOTOGRAF JEGO KRÓLEWSKIEJMOSCI - warsztaty

Choć fotografia powstała w XIX w., jej początki sięgają czasów dawniejszych. Camera obscura znana była już w starożytnej Grecji, a w późniejszych wiekach używali jej królewscy malarze. Obecnie technologia cyfrowa pozwala na wykonywanie tysiąca zdjęć bez zastanawiania się nad kompozycją, tematem, urodą, poprawnością techniczną. Celem warsztatów jest poznanie w niekonwencjonalny sposób ekspozycji zamkowej, a także nauka patrzenia przez obiektyw. W pierwszej części warsztatów uczniowie dowiedzą się, jak powstała fotografia. W części twórczej będą samodzielnie wędrować po ekspozycji zamkowej w celu wykonania tematycznych zadań fotograficznych.

UWAGA – uczestnicy warsztatów przynoszą własne aparaty fotograficzne.

 

14. PROSTO SPOD PRASY DAWNE TECHNIKI GRAFICZNE - warsztaty 

Techniki graficzne znane są w Europie od wieków. Dzięki pokoleniom artystów grafików ryciny stały się z prostych odbitek arcydziełami sztuki. Polscy monarchowie, a szczególnie Stanisław August, posiadali liczne zbiory grafik. W pracowni zaaranżowanej w Pałacu Pod Blachą zaprezentujemy za pomocą profesjonalnej prasy sposoby wykonywania grafik, a  uczestnicy stworzą własne prace.


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie