Dzień krajobrazu

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4

20 października obchodzimy Dzień Krajobrazu, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Otwarte krajobrazy”. Święto jest wspaniałą okazją, aby docenić wartość dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich. Tegoroczne obchody skupiają się na podkreśleniu wpływu otoczenia na nasze życie.

Otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Spełniają też ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur. Co bardzo ważne, przestrzenie te są rezerwuarami różnorodności biologicznej. Niestety przez nieodpowiedzialne działania otwarte krajobrazy zanikają lub są degradowane.

Dla Zamku Królewskiego w Warszawie istotne zagadnienie związane z tegorocznymi obchodami to krajobraz kulturowy jako wyraz tożsamości miejsca. Zwiększona liczba niepożądanych dominant krajobrazowych, nieprzemyślane elementy infrastruktury miejskiej, czy nawet źle dobrana zieleń w otoczeniu naszego historycznego ogrodu mogłaby przyczynić się w efekcie do powstania dysfunkcyjnego krajobrazu, który zaburzy harmonię enklawy zieleni w środku miasta.

Dlatego konieczne jest zintensyfikowanie powszechnych działań na rzecz ochrony otwartych krajobrazów zarówno w miastach, jak i na terenach rolniczych oraz obszarach cennych przyrodniczo.

Bardzo dobrze znamy wartość odtworzonych Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie dlatego, korzystając z okazji, chcemy dać impuls do refleksji nad możliwościami odzyskiwania utraconych przestrzeni i odpowiedzialnego ich planowania. Chcemy skłonić do refleksji zarówno sektor prywatny, jak i publiczny. Warto uświadomić sobie ekonomiczną wartość krajobrazów i w nie inwestować. Krajobraz to nie tylko panorama, lecz także miejsce, z którym się identyfikujemy, do którego chcemy wracać, którego doświadczamy wszystkimi zmysłami. Często o wartości krajobrazu decyduje jego trwałość, o którą trzeba dbać.

z