Dzień Flagi Rzeczypospolitej 2015 (dokumenty z Biblioteki Polskiej w Paryżu)

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (dokumenty z Biblioteki Polskiej w Paryżu)


  3 – 17 maja 2015 r.

Sala Senatorska i Galeria Warty
 


Wystawa Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2015 zostanie otwarta w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Osią narracji tej niewielkiej ekspozycji są oryginalne dokumenty sejmu powstańczego 1830 – 1831 r.: uchwalony 25 stycznia 1831 r. akt detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski oraz uchwała o polskich barwach narodowych przyjęta 7 lutego 1831 r. Zobaczymy także kopię akcesu powstańczego przedstawicieli Ziem Zabranych (zabranych przez Rosję w II i III zaborze), który został zredagowany i podpisany 22 stycznia 1831 r.

Uchwała o polskich barwach narodowych była konsekwencją przyjętego przez sejm aktu detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski, który to dokument był jednocześnie proklamacją suwerenności państwa. Państwo zaś potrzebowało czytelnego symbolu jedności, za który przyjęto biel i czerwień – kolory podniesione uchwałą sejmową do rangi barw narodowych. Poczucie wspólnoty narodowej sprawiło, że obecni w Warszawie przedstawiciele Ziem Zabranych zgłosili akces do powstania listopadowego, który 24 stycznia 1831 r. odczytał wobec połączonych izb parlamentu Joachim Lelewel.

Tuż przed kapitulacją 8 września 1831 r. akta sejmowe zostały wywiezione z Warszawy. Ukrywane najpierw w Heidelbergu, potem w Getyndze, za zgodą żyjących jeszcze posłów, w 1876 r. zostały przekazane Bibliotece Polskiej w Paryżu. Z okazji przygotowanej w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie ekspozycji wróciły po 184 latach do miejsca swego powstania.

Dla potrzeb wystawy wspomniane dokumenty zostały wypożyczone przez Bibliotekę Polską w Paryżu, gdzie wchodzą w skład większego zespołu archiwaliów powstania listopadowego.

Historię i bogactwo zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu prezentuje wystawa w Galerii Warty. Jest to fragment większej ekspozycji zatytułowanej Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu, która odbyła się w listopadzie 2014 r. w Senacie RP. O randze zbiorów paryskich świadczy fakt, iż w 2013 r. zostały one wpisane na światową listę programu UNESCO „Pamięć świata”. Zobaczymy ocalałe pamiątki sejmu powstańczego: głowicę laski marszałkowskiej Władysława Ostrowskiego, fragment drzewca laski marszałkowskiej z odciśniętą pieczęcią Izby Poselskiej i autografem marszałka, ikonografię posiedzenia sejmu, a także portret marszałka oraz biało-czerwoną kokardę na powstańczą czapkę. Całość zamknie fotografia zniszczonej przez Rosjan i pozbawionej parlamentarnego charakteru Sali Senatorskiej, która do pełnej krasy wróciła dopiero w czasie odbudowy Zamku Królewskiego, w latach 1971 – 1984.
 

 Komisarz wystawy: Beata Gadomska

 

Wystawa czynna w godzinach otwarcia muzeum – włączona do Trasy Zamek

 

W niedziele – wstęp bezpłatny