Konkurs plastyczny – edycja 2021/22 „Zamek w dziecięcej wyobraźni”

 

Zamek w dziecięcej wyobraźni – Zamek i jego dzieje

Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych


Ogłoszenie wyników konkursu


Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów klas 1-3 i 4-6 szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym jest stworzenie przez dzieci prac ukazujących ich własne wyobrażenie Zamku, jego otoczenia i ważnych wydarzeń z przeszłości. Ci, którzy najciekawiej przedstawią swoją wizję, otrzymają atrakcyjne nagrody. Nasza ofertę kierujemy do szkół podstawowych, świetlic, domów kultury, bibliotek i ognisk plastycznych.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania w dolnej części strony.

Podsumowanie wideo:
 

 

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy konkursowej przedstawiającej własną wizję Zamku, jego wnętrz bądź otoczenia w dowolnie wybranym okresie historii (od średniowiecza do czasów współczesnych). Uczniowie mogą przedstawić zarówno ważne wydarzenia rozgrywające się na Zamku lub w jego otoczeniu, jak też życie codzienne wokół monarszej rezydencji lub w jej komnatach. Zachęcamy, aby zainspirować się:

  • materiałami wizualnymi dostępnymi tutaj
  • lekcjami stacjonarnymi w Zamku Królewskim (link do naszej oferty)
  • zamkowymi lekcjami on-line z oferty Królewskiej Szkoły on-line

Format i technika manualna – dowolne

Warunki konkursu:

Adresatami konkursu są uczniowie klas 1-3 i 4-6 szkół podstawowych, z tym że ich prace konkursowe mogą zostać zgłoszone do udziału w konkursie jedynie za pośrednictwem szkół podstawowych, świetlic, domów kultury, ognisk plastycznych, bibliotek i tym podobnych instytucji.

Uczniowie szkół podstawowych, do których adresowany jest konkurs, mogą wziąć w nim udział indywidualnie bądź grupowo, zrzeszając się w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych, złożonych z uczniów tej samej bądź różnych klas w obrębie niżej wskazanych kategorii wiekowych:

a) klasy 1-3,

b) klasy 4-6.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

a) pierwszego – szkolnego

b) drugiego finałowego.

W pierwszym etapie nauczyciele/koordynatorzy konkursu w instytucjach biorących udział w konkursie wyłaniają maksimum trzy prace dla każdej z dwóch kategorii wiekowych, które następnie szkoła/instytucja przesyła na adres Zamku. Instytucje nie są zobowiązane do gradacji prac i wskazywania pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca.

Przeprowadzenie konkursu dla klas obydwóch kategorii wiekowych jest dobrowolne.

Na odwrocie pracy należy zapisać imię i nazwisko autora/autorów  oraz tytuł pracy.

Każdy uczestnik za pośrednictwem szkoły może złożyć jedną pracę, nie zgłaszaną wcześniej do innych konkursów.

Nie przyjmujemy prac niepodpisanych lub niezwiązanych z tematyką konkursu.

W ocenie prac konkursowych zostaną uwzględnione następujące kryteria: zgodność z tematem,  estetyka wykonania, pomysłowość, kreatywność.

Prace należy przesyłać do 30 kwietnia 2022 r. na adres: Zamek Królewski, Dział Edukacji, Wojciech Siwek, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Zamku do 30 kwietnia 2022 r.

Uwzględniania będzie data stempla pocztowego.

Wraz z pracą należy wysłać wymagane zgody i kartę zgłoszeniową.

Prosimy aby nie składać ani nie zwijać prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury składające się z pracowników Działu Edukacji, powołane przez organizatora.

W etapie finałowym zostanie nagrodzonych 15 najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Autorzy/zespoły autorskie dwunastu wyróżnionych prac zostaną uhonorowani/e nagrodami uczestnictwa w konkursie.

Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczystą galę finałową w Zamku Królewskim w Warszawie, planowaną na 3 czerwca 2022 r. w czasie której zostaną rozdane nagrody. W ramach gali zaplanowane jest atrakcyjne, nietypowe, niekonwencjonalne zwiedzanie Zamku.

W gali mogą wziąć udział poinformowani mailowo bądź telefonicznie laureaci wraz z jednym opiekunem. O wszelkich zmianach w organizacji konkursu i gali organizator będzie informował opiekunów uczestników.

Organizator nie przewiduje trybu odwołania od decyzji jury.

Kontakt:

W przypadku pytań lub wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem.

Koordynator konkursu – Wojciech Siwek kontakt: wsiwek@zamek-krolewski.pl

Tel. 22 35 55 519 lub 519 549 316

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania w dolnej części strony.

Krórka historia Zamku

 


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie