Witamy

Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie


Zamek Królewski w Warszawie to jedna z najważniejszych rezydencji królewskich w Europie. Jednak to nie piękno architektury, olśniewający wystrój wnętrz czy ranga zgromadzonych w zamkowych murach dzieł sztuki przesądzają o wyjątkowym znaczeniu obiektu, a zawarty w nim ładunek symboliczny.

Zamek Królewski to pomnik polskiej niepodległości – jak on ginącej na przestrzeni burzliwych dziejów i odradzającej się niczym Feniks z popiołów. Jako historyczna siedziba królów, Sejmu, a także Prezydenta II Rzeczypospolitej stanowi swoisty pomost łączący polskie tradycje monarchiczne z republikańskimi.

Zrównany z ziemią na mocy rozkazu Adolfa Hitlera w 1944 r., przez blisko trzy dekady Zamek nie istniał, by w latach 1971–1984 zostać wzniesionym ponownie na fali wielkiego społecznego zrywu. Rozłożony na lata proces odbudowy bryły i pieczołowitej rekonstrukcji wnętrz na podstawie uratowanych z wojennej pożogi elementów dekoracji oraz wyposażenia zwieńczony został wpisaniem obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zamek Królewski w Warszawie pod względem architektonicznym łączy w sobie styl wczesnego i późnego baroku, choć zawiera także relikty epok wcześniejszych. Wczesnobarokową, surową i powściągliwą w formie fasadę można podziwiać od strony placu Zamkowego, skrzydło od strony Wisły zaś reprezentuje styl typowy dla pierwszej połowy XVIII wieku – wystawny, bogaty w dekoracje rzeźbiarskie i efekty światłocienia. Wystrój większości zamkowych wnętrz utrzymany jest z kolei w stylu klasycystycznym – właściwym dobie panowania ostatniego króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów Stanisława Augusta, przypadającej na lata 1764–1795.


Zamek Królewski w Warszawie to nie tylko muzeum wnętrz, ale także galeria sztuki, ośrodek nauki i edukacji oraz miejsce pełniące funkcje reprezentacyjne na szczeblu państwowym i międzynarodowym. Placówka stale się rozwija, sukcesywnie poszerzając swoją kolekcję – odzyskując dawno utracone dzieła sztuki i nabywając kolejne. Każdy miłośnik historii i piękna z pewnością odnajdzie tu miejsce dla siebie. Zapraszamy do zwiedzania!