Przejdź do treści

Arkady Kubickiego

Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego

Arkady Kubickiego (pow. użytkowa: ok. 1600 m2) wzniesiono w latach 1818-1827. Zaprojektowane zostały przez Jakuba Kubickiego, Intendenta Generalnego Budynków Królewskich, wybitnego architekta epoki klasycyzmu, stypendystę fundacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Połączyły one nowo rozplanowane wówczas ogrody zamkowe: górny, usytuowany na skarpie oraz dolny, ulokowany na terenie przylegającym do koryta Wisły. Jako jedna z nielicznych części Zamku, Arkady przetrwały zniszczenia II wojny światowej. W latach 1995-2009 poddano je kompleksowej rewitalizacji. Odzyskując dawną świetność, dostosowane zostały również do współczesnych potrzeb, stając się wspaniałym, popularnym i lubianym miejscem organizacji uroczystości. XIX-wieczne mury Arkad Kubickiego to unikalny w skali naszego kraju obiekt, urzekający niezwykłą, monumentalną architekturą i sąsiedztwem pięknego kompleksu ogrodowego.