Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność – konferencja naukowa

z

Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez

Zamek Królewski w Warszawie i Muzeum Narodowe w Warszawie


911 maja 2018 r.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat roli darczyńców i charakteru darów w polskim muzealnictwie na przestrzeni wieków, aż do dnia dzisiejszego. Historia muzealnictwa ma wielowiekową, sięgającą starożytności tradycję. Dopiero jednak czasy nowożytne przyniosły istotne zmiany w podejściu do upubliczniania zbiorów sztuki, a tym samym traktowania muzeum jako miejsca dostępnego dla ogółu, będącego zarazem świadectwem kultury, ale i służącego edukacji. Historie wielu muzeów wskazują na znaczącą rolę prywatnych darów (przekazywanych osobiście lub w zapisach testamentowych), które niejednokrotnie stały u początków powstania licznych placówek. Taki model Krzysztof Pomian nazwał ewergetycznym, od greckiego pojęcia określającego dobroczyńcę miasta.

W polskim muzealnictwie rola darczyńców jest nie do przecenienia – w początkach XIX wieku to prywatni kolekcjonerzy, Izabela Czartoryska czy Stanisław Kostka Potocki, stworzyli pierwsze muzea na ziemiach polskich. Wiele cennych dzieł w zbiorach publicznych zawdzięczamy kolekcjonerom, znawcom i miłośnikom sztuki, jak również spadkobiercom kolekcjonerów i artystów, którzy bezinteresownie je ofiarowali. W ostatnich dekadach są to również fundacje i grupy biznesowe. Dzieje poszczególnych kolekcji czy pojedynczych dzieł sztuki są nierzadko świadectwem burzliwych losów właścicieli i instytucji.

Obecnie działalność darczyńców przejawia się w różnych formach: poprzez tradycyjne dary, mecenat, sponsoring czy patronat poszczególnych przedsięwzięć muzealnych, różne formy inwestycji, wreszcie wolontariat.Muzeom nieobce stały się zasady fundraisingu, co jest dowodem na to,  że zmianie uległ sam charakter darów – nie są to już tylko przedmioty sztuki. Zainteresowanie  i pozyskanie nowych darczyńców stanowi dziś wyzwanie dla wszystkich placówek muzealnych.

Referaty wygłoszone podczas konferencji dotyczyć będą szerokiego spektrum zagadnień. Między innymi zostanie przedstawiony obraz darczyńców instytucji kultury w Polsce na przestrzeni wieków (kolekcjoner-ewergeta, pasjonat, spadkobierca, mecenas etc. ), znaczenie i rola darowizn w polskich instytucjach muzealnych oraz współczesne wyzwania i budowanie wizerunku instytucji w kontekście nowych darczyńców. W ramach debaty skupimy się na zdefiniowaniu formy wspierania instytucji kultury w Polsce, zwrócimy uwagę na strategie budowania nowych kolekcji, interpretacje historycznych zbiorów muzealnych, a także na uwarunkowania prawno-administracyjne towarzyszące podjętej problematyce.

 

Program konferencji jest dostępny tutaj.

Informacje organizacyjne:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO dostępnego pod adresem: https://konferencja.mnw.art.pl/

Termin zamknięcia rejestracji to 4 maja 2018 r.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsca obrad: Zamek Królewski w Warszawie (9 maja 2018 r.) i Muzeum Narodowe
w Warszawie
(10 maja 2018 r.).

W dniu 11 maja przewidziany jest program specjalny dla prelegentów i słuchaczy konferencji (oprowadzania tematyczne śladem darczyńców w placówkach obu Organizatorów, na zapisy przez formularz rejestracyjny).

Konferencji towarzyszy również program edukacyjny dla zwiedzających prezentujący przykłady darów oraz sylwetki ofiarodawców Muzeum Narodowego w Warszawie i Zamku Królewskiego w Warszawie.

Program wydarzeń organizowanych w poszczególnych instytucjach w dniach 11–13 maja 2018 oraz zasady uczestnictwa są dostępne na stronach:

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/aktualnosci/swieta-milosci-kochanej-ojczyzny.-o-krolu,-darach-oraz-konstytucji

http://www.mnw.art.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/ogolnopolska-konferencja-naukowa-darczyncy-polskich-muzeow-historia-i-wspolczesnosc,15.html

także po bezpośrednim kontakcie z Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie (tel. 22 621 10 31 wew. 246,  22 629 50 60, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00, e-mail: edukacja@mnw.art.pl) oraz Działem Oświatowym Zamku Królewskiego w Warszawie (tel. 22 35 55 170, fax 22 35 55 127, e-mail: informacja@zamek-krolewski.pl)

Koordynatorki konferencji:

dr Magdalena Białonowska (Zamek Królewski w Warszawie)

Katarzyna Mączewska (Muzeum Narodowe w Warszawie)

kontakt e-mail: konferencjadarczyncy@mnw.art.pl

mw z