Edukacja domowa

Dział Edukacji Zamku Królewskiego zaprasza na lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży w edukacji domowej.

 

  • KRÓL I JEGO DWÓR / lekcja dla klas 1-3  

termin: 24 października 2023, wtorek, godzina 12.00

Lekcja przeznaczona wyłącznie dla dzieci na poziomie edukacyjnym  klas 1-3. Prosimy  nie przyprowadzać dzieci starszych ani młodszych. Dziecku może towarzyszyć maksymalnie 1 opiekun.

Lekcja o czasach króla Stanisława Augusta. Król żył w otoczeniu wielu ludzi. Jego pracownikami byli zarówno dostojni urzędnicy, jak i zwyczajni służący. Ile osób zatrudniał władca naszego kraju? Kim były i czym się zajmowały te osoby? Jak żyły, pracowały i mieszkały? Czy pracownicy dworu otrzymywali wysokie wynagrodzenie? Z dworem królewskim związanych jest dużo ciekawych i zabawnych ploteczek. Podczas zajęć dzieci poznają podstawy XVIII-wiecznego ceremoniału i zwyczajów, poznają postać ostatniego króla Polski, symbolikę insygniów, dowiadują się, jak ważna jest zawsze umiejętność dobrego zachowania.

Bilet w cenie 20 zł/os. dla dzieci i opiekuna > Kup bilet

 

  • WIZYTA U KRÓLA / lekcja dla klas 4 - 6

termin: 21 listopada 2023, wtorek, godzina 12.00

Lekcja przeznaczona wyłącznie dla dzieci na poziomie edukacyjnym  klas 4-6. Prosimy  nie przyprowadzać dzieci starszych ani młodszych. Dziecku może towarzyszyć maksymalnie 1 opiekun.

Czym różniła się oficjalna audiencja od wizyty prywatnej w apartamentach króla? Wędrówka po wybranych salach jest okazją do rozmowy o życiu codziennym i prerogatywach królów polskich. W czasie lekcji uczniowie poznają życie dworskie i znaczenie ceremoniału, potrafią rozszyfrować symbolikę wystroju sal zamkowych oraz określić zakres władzy królewskiej.

Bilet w cenie 20 zł/os. dla dzieci i opiekuna > Kup bilet

 

  • CZWARTKOWE OBIADY U KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA / lekcja dla klas 7-8

termin: 12 grudnia 2023, wtorek, godzina 12.00

Lekcja przeznaczona wyłącznie dla dzieci na poziomie edukacyjnym  klas 7-8. Prosimy  nie przyprowadzać dzieci starszych ani młodszych. Dziecku może towarzyszyć maksymalnie 1 opiekun.

Lekcja odbywa się w salach, w których zgodnie z tradycją organizowano obiady czwartkowe. Uczniowie poznają uczestników spotkań u króla Stanisława August – czołowych przedstawicieli polskiego oświecenia – oraz omawiane przy stole zagadnienia społeczne, polityczne i artystyczne. Potrafią dostrzec, jak prowadzone dyskusje wpłynęły na zmiany zachodzące w Rzeczypospolitej w latach 70. i 80. XVIII w. Rozumieją znaczenie tych spotkań dla kultury polskiej.

Bilet w cenie 20 zł/os. dla dzieci i opiekuna > Kup bilet