Szkoły ponadpodstawowe

Zdjęcie 4
lekcje na wystawie
Zdjęcie 5
lekcje na wystawie
Zdjęcie 6
lekcje na wystawie

> Cennik i ważne informacje

> Formularz zamówienia lekcji

> Regulamin rezerwacji lekcji muzealnych


ANTYK. MY Z NIEGO WSZYSCY / zajęcia na wystawie czasowej Przebudzeni. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu do13 października 2023

Grecko-rzymska starożytność to fundament zachodniej i wschodnio - bizantyńskiej kultury. Nauka, prawo, filozofia i sztuka starożytnych są do dzisiaj zapleczem intelektualnego rozwoju następnych pokoleń. Każda epoka wchodziła z antykiem w twórczy dialog, a renesans zapatrzony był w niego bezkrytycznie. Także współczesne mechanizmy politycznej propagandy, ikony filmowych i celebryckich „herosów”, wzorce ideałów artystycznych w tym narracje skupione na ludzkim ciele i kanonach jego urody są punktem stycznym naszych czasów z odległą przeszłością. Dzięki warsztatowej formie zajęć edukacyjnych na wystawie „Przebudzeni” przybliżymy młodzieży epokę odrodzenia i jego fascynację antykiem ale też pomożemy dostrzec żywą obecność dziedzictwa obu epok dzisiaj.

1. WIZYTA U KRÓLA  - polecana na pierwszą wizytę w Zamku

Wędrówka po najpiękniejszych salach zamkowych jest okazją do rozmowy o życiu codziennym i prerogatywach władzy królów polskich. Podczas lekcji uczniowie poznają życie dworskie i znaczenie ceremoniału, dyskutują o różnych rodzajach wizyt (audiencja, wizyta prywatna). Zastanawiają się również nad symboliką wystroju sal zamkowych. Lekcja dostępna w języku angielskim, zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 100 zł / klasa, Możliwość zamówienia audiodeskrypcji.

2. PAN TADEUSZ – KLUCZ DO ZROZUMIENIA LEKTURY

Dzięki eksponatom i wystroju wnętrz sal zamkowych, uczniowie mogą odkryć, na jakich podwalinach opierała się świadomość narodowa Polaków w pierwszym pokoleniu po utracie niepodległości. Rozumieją system polityczny ukształtowany w Rzeczpospolitej Obojga Narodów: z jednej strony równość szlachty względem prawa, z drugiej – hierarchię istniejącą w obrębie tej warstwy społecznej. Uczniowie poprzez zakładanie strojów szlacheckich mają szansę doświadczyć sposobu ubierania opisanego w Panu Tadeuszu. Dzięki wizycie w pałacu Pod Blachą rozumieją wagę wydarzeń politycznych z przełomu 1811/1812 dla sprawy polskiej.

3. HISTORIA PARLAMENTARYZMU W POLSCE

Zajęcia odbywają się w Salach Sejmowych Zamku i mają formę inscenizacji, podczas której uczniowie wcielają się w posłów dawnych województw Rzeczypospolitej i odtwarzają obrady sejmu. Poznają elementy ustroju I Rzeczypospolitej, specyfikę demokracji szlacheckiej, obyczaje sejmowe i sejmikowe. Dowiadują się, na czym polegało „ucieranie stanowisk” i po co nasi przodkowie stworzyli liberum veto, oraz jak zmieniały się zasady parlamentarno-ustrojowe od XVI do XVIII w.

4. KSIAŻĘ, KRÓL, PREZYDENT. WŁADZA DAWNIEJ I DZIŚ 

Zamek od XV w. był siedzibą władców: książąt mazowieckich, królów polskich, księcia warszawskiego, a w okresie zaborów – namiestników carskich i w końcu prezydenta II Rzeczypospolitej. W czasie lekcji uczniowie poznają różne systemy władzy i typy ustrojów. Poznają różnice w zakresie władzy i kompetencji księcia, króla i prezydenta. Omawiają takie zagadnienia, jak państwo i władza, oraz śledzą ewolucję tych pojęć na przestrzeni dziejów. Lekcji towarzyszy karta pracy.

5. ANTYK W KULTURZE EUROPEJSKIEJ

Lekcja ta doskonale sprawdzi się jako wprowadzanie do epoki oświecenia, ale również jako powtórka antyku. Uczniowie poznają różne sposoby recepcji i wykorzystania antyku, zwłaszcza mitologii Greków i Rzymian, w kulturze dawnej Rzeczypospolitej oraz wpływ sztuki antycznej na rozwój stylu klasycystycznego.

6. OBIADY CZWARTKOWE. STANISŁAW AUGUST I JEGO MECENAT

Nieformalne spotkania literackie, skupiające wokół króla uczonych czasów oświecenia, wywarły ogromny wpływ na polską kulturę. Poruszane przy królewskim stole zagadnienia społeczne, polityczne i artystyczne zaowocowały licznymi inicjatywami – założeniem ministerstwa edukacji nazwanego Komisją Edukacji Narodowej, ożywieniem wydawnictw literackich, powstanie spektakli teatralnych, projektów reform państwowych. Podczas lekcji uczniowie zobaczą nastrojowe wnętrza, w których odbywały się słynne obiady, oraz poznają uczestników – czołowych przedstawicieli polskiego oświecenia.

7. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE. MAŁE PAŃSTWO WIELKICH NADZIEI / pałac Pod Blachą

W 1791 r. Rzeczpospolita uchwaliła nowoczesną konstytucję. Niestety, po czterech latach państwo przestało istnieć. Kiedy po kolejnych 12 latach na ziemie polskie wkroczyli Francuzi, świat był zupełnie inny. W tej nowej rzeczywistości powstało Księstwo Warszawskie, jedno z wielu państw kreowanych przez Napoleona. Jak funkcjonowało? Jakie sukcesy, a jakie porażki możemy zapisać na jego konto? Uczniowie uczą się jaki był wpływ wydarzeń ogólnoeuropejskich na losy Polski i Polaków. Umieją opisać funkcjonowanie Księstwa Warszawskiego. Rozumieją wpływ mitu epoki napoleońskiej na dalsze losy naszego kraju. Lekcja jest też okazją do rozmowy o kształtowaniu się polskiej świadomości narodowej. 

8. REMBRANDT I SKARBY KRÓLEWSKIEJ GALERII 

Zamiłowanie Stanisława Augusta do sztuki zaowocowało wspaniałą kolekcją obrazów. Wśród wybitnych dzieł znajdziemy dwa obrazy Rembrandta van Rijna: Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie. Lekcja jest pretekstem do poznania biografii tego malarza, jego twórczości oraz rozumienia specyficznej terminologii, takiej jak np. kompozycja, temat, światłocień, perspektywa. Na przykładzie obrazów z królewskiej galerii uczniowie poznają gatunki malarstwa, ich cechy charakterystyczne, a także różne techniki malarskie. Podczas zajęć uczniowie zastanowią się, czym jest arcydzieło, kolekcja oraz muzeum. Możliwość zamówienia lekcji z audiodeskrypcją

9. ZAMEK MIĘDZYWOJENNY I II RZECZPOSPOLITA 

Zamek był jednym z głównych gmachów II Rzeczypospolitej. Tutaj podejmowano gości zagranicznych i tu odbywały się uroczystości państwowe. W latach 1926–1939 Zamek był rezydencją prezydenta Ignacego Mościckiego. Podczas lekcji uczniowie poznają podstawowe zagadnienia związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa. Nauczą się rozróżniać władzę ustawodawczą od wykonawczej, a także poznają rolę i znaczenie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego. Lekcji towarzyszy karta pracy. 

10. ZNISZCZENIE I ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

Młode pokolenie często nie zdaje sobie sprawy, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w miejscu,
gdzie dziś stoi Zamek, był pusty plac. Odbudowa Zamku była oczywistą, choć śmiałą, decyzją, uwikłaną w konteksty: polityczny, społeczny i historyczny. Ogrom pracy związany z odbudową wymagał wspólnego wysiłku przedstawicieli wielu zawodów – archeologów, historyków, architektów, konserwatorów i innych. Podczas zajęć uczniowie odnajdą oryginalne fragmenty uratowane z dawnego Zamku i poznają historię jego odbudowy. Poznają również pojęcia, takie jak rekonstrukcja, renowacja, konserwacja, oraz zastanowią się nad znaczeniem muzeum jako miejsca ochrony dziedzictwa kultury.

11. DAWNE TECHNIKI MALARSKIE I RYSUNKOWE - warsztaty 

Sztuka towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. Początkowo dzieła malarskie powstawały z tego co znajdowano pod ręką czyli z kolorowej glinki, nadpalonego drewna czy odłamka pobliskiej skały. Z czasem nauczono się wytwarzać skomplikowane farby takie jak tempera, olej czy akryle. Na warsztatach w pracowni malarskiej zaaranżowanej w Pałacu Pod Blachą uczniowie dowiedzą się jakich narzędzi używano w dawnych czasach do rysowania i malowania oraz spróbują wykonać pracę plastyczna z samodzielne zrobionej farby z … jajka..

12. FOTOGRAF JEGO KRÓLEWSKIEJMOSCI - warsztaty

Choć fotografia powstała w XIX w., jej początki sięgają czasów dawniejszych. Camera obscura znana była już w starożytnej Grecji, a w późniejszych wiekach używali jej królewscy malarze. Obecnie technologia cyfrowa pozwala na wykonywanie tysiąca zdjęć bez zastanawiania się nad kompozycją, tematem, urodą, poprawnością techniczną. Celem warsztatów jest poznanie w niekonwencjonalny sposób ekspozycji zamkowej, a także nauka patrzenia przez obiektyw. W pierwszej części warsztatów uczniowie dowiedzą się, jak powstała fotografia. W części twórczej będą samodzielnie wędrować po ekspozycji zamkowej w celu wykonania tematycznych zadań fotograficznych.

UWAGA – uczestnicy warsztatów przynoszą własne aparaty fotograficzne.

13. PROSTO SPOD PRASY DAWNE TECHNIKI GRAFICZNE - warsztaty 

Techniki graficzne znane są w Europie od wieków. Dzięki pokoleniom artystów grafików ryciny stały się z prostych odbitek arcydziełami sztuki. Polscy monarchowie, a szczególnie Stanisław August, posiadali liczne zbiory grafik. W pracowni zaaranżowanej w Pałacu Pod Blachą zaprezentujemy za pomocą profesjonalnej prasy sposoby wykonywania grafik, a  uczestnicy stworzą własne prace.


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie