Zostań przewodnikiem po Zamku Królewskim

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, od 1 maja 2015 roku po wnętrzach zamkowych mogą oprowadzać wyłącznie osoby posiadające certyfikat. Warunkiem uzyskania wymaganego certyfikatu jest pomyślne zdanie egzaminu kompetencyjnego z wiedzy o Zamku Królewskim w Warszawie w szerokim kontekście historycznym i kulturowym.

Najbliższe terminy:

  • egzamin pisemny: 6 kwietnia 2019 (sobota, godz. 11.00)
  • egzamin ustny: 12 i 13 kwietnia 2019 r. (piątek, sobota, godz. 10.0015.00)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w egzaminem proszone są o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie 26 marca 1 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: mtworzowska@zamek-krolewski.pl.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem egzaminu.

Wysokość opłaty za egzamin to 200 zł brutto (w tym podatek VAT 23%).

Z opłat zwolnione są osoby uczestniczące w „Kursie doskonalącym dla przewodników z zakresu historii Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum i dziejów jego zbioru”, które uiściły opłatę za kurs i egzamin w pełnej wysokości, tj. 700 zł brutto, i potwierdzą swój udział w egzaminie do dnia 4 kwietnia 2019 r., wysyłając e-mail na adres: mtworzowska@zamek-krolewski.pl

Szczegóły dotyczące płatności zostały dokładnie opisane w Regulaminie.

Szczegółowe informacje:

Magdalena Tworzowska (tel. 22 35 55 302, e-mail: m.tworzowska@zamek-krolewski.pl)

Wydawanie nowych certyfikatów i identyfikatorów