Kurs dla przewodników

Zapraszamy na kolejną jesienną edycję kursu doskonalącego z zakresu historii Zamku Królewskiego w Warszawie, dziejów jego kolekcji oraz funkcji, jakie pełnił na przestrzeni wieków.

Kurs przeznaczony jest dla przewodników miejskich, zamkowych oraz osób zainteresowanych historią, sztuką i polskim dziedzictwem kulturowym.

Kurs trwa od 17 listopada 2018 r. do 9 kwietnia 2019 r. i obejmuje cykl 18 spotkań.

Program

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.3015.00

Zapisy na kurs będą przyjmowane od 5 listopada do 9 listopada 2018 r. drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail: mtworzowska@zamek-krolewski.pl

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu

Cena kursu wynosi:

650 zł  brutto (opłata za kurs)

750 zł  brutto (opłata za kurs i egzamin)

Opłaty można dokonać w dwóch ratach:

  1. I rata – po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs (odpowiednio 350 zł brutto za sam kurs lub też 400 zł brutto za kurs oraz egzamin); opłatę należy uiścić nie później niż do 15 listopada 2018 r.
  2. II rata – od 7 do 19 stycznia 2019 r. (odpowiednio 300 zł brutto za sam kurs lub też 350 zł brutto za kurs oraz egzamin).

Szczegóły dotyczące płatności zostały dokładnie opisane w regulaminie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie będące pracownikami instytucji publicznej (np. innego muzeum, instytucji kultury), która to pokrywa koszty kursu (lub kursu i egzaminu), są zobowiązane przed dokonaniem wpłaty złożyć oświadczenie o finansowaniu kursu ze środków publicznych. Oświadczenie podpisane przez osobę reprezentującą instytucję publiczną należy wysyłać wraz ze zgłoszeniem.

Szczegółowe informacje:

Magdalena Tworzowska tel. 22 35 55 302, e-mail: m.tworzowska@zamek-krolewski.pl