Nagrody dla Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie: "Warszawa w kwiatach i zieleni"

 
       
  • Nagroda im. Stefana Starzyńskiego
  • Nagroda miesięcznika Zieleń miejska
  •  

Dwie nagrody dla Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie!

Aż dwiema nagrodami uhonorowano nasze Ogrody! W  36. edycji konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”, organizowanego przez władze Miasta st. Warszawy i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy otrzymaliśmy nagrodę główną im. Stefana Starzyńskiego, a od miesięcznika „Zieleń miejska” w tej samej rywalizacji odebraliśmy Nagrodę Specjalną – roczną prenumeratę pisma.

Poza nagrodą im. Prezydenta Stefana Starzyńskiego, komisja konkursowa Prezydenta m.st. Warszawy przyznała nagrody w trzech kategoriach: Człowiek, Sąsiedzi i Firma/Instytucja. Laureatów wyłonionych spośród 40 uczestników konkursu – zarówno firm, jak i osób prywatnych, oceniała komisja, w skład której weszli m.in. przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, pracownicy naukowi PAN/Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie,Katedry Roślin Ozdobnych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, działu roślin ozdobnych i rosarium Ogrodu Botanicznego UW, Muzeum Łazienki Królewskie oraz  ogólnopolskiego miesięcznika „Zieleń Miejska”. Nagrody Laureatom wręczył dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy Artur Jóźwik wraz z członkami Komisji Prezydenckiej.


Obszerna, bogato ilustrowana monografia Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie dostępna jest w sklepie stacjonarnym oraz online.