Program edukacyjny towarzyszący wystawie

Pracownia Działań Muzealnych zaprasza na zajęcia towarzyszące wystawie

Modernizm na Węgrzech 1900–1930

Program

Szkoła podstawowa

klasy 07

Świat barw, kraina słońca, czyli sekrety modernizmu

Początek XX wieku. Artyści przeżywają przygodę z nową barwą i formą. Powstają różne modernistyczne kierunki i grupy, jak fowizm czy ekspresjonizm.

Za tym wszystkim kryje się przede wszystkim radość tworzenia! Ta zresztą może być i naszym udziałem w trakcie zajęć. Złożą się na nie: krótki wstęp ilustrowany przezroczami, wspólne zwiedzanie wystawy Modernizm na Węgrzech 1900–1930 oraz warsztaty plastyczne.

Program zajęć dostosowywany jest każdorazowo do wieku uczestników.

Gimnazja, licea oraz uniwersytety trzeciego wieku

Madziar, Polak… czyli krótki kurs historii i kultury  Węgier wykład (45 min) połączony ze zwiedzaniem wystawy

Węgier, Polak, dwa bratanki… Wszyscy  w Polsce znają to powiedzenie, niestety na ogół nie idzie za tym znajomość  ciekawych dziejów ani bogatej kultury bratniego narodu, ale powierzchowne skojarzenia z gulaszem i pusztą. Zajęcia stawiają sobie za cel wypełnić tę lukę, zachęcając jednocześnie do dalszych poszukiwań.

Ekspresjonizm, fowizm, kubizm… czyli wyprawa w zwariowany świat sztuki nowoczesnejwykład (45 min) połączony ze zwiedzaniem wystawy

Po impresjonistach, budzących dziś powszechne zainteresowanie, przyszli ekspresjoniści, fowiści, kubiści, abstrakcjoniści i… inni „iści”, którzy są dla nas czasem terminologicznym wyzwaniem. Wystawa arcydzieł z okresu modernizmu węgierskiego stanie się dla nas przepustką do świata sztuki nowoczesnej.


Chętnym proponujemy warsztaty plastyczne (pn.–pt.) w terminie uzgadnianym indywidualnie, dla grup do 30 osób (cena: szkoły – 160 zł od grupy, uniwersytety trzeciego wieku – 150 zł).

Kontakt i rezerwacja: tel/fax 22 35 55 291, e-mail: pdm@zamek-krolewski.pl