Informacja komisarza wystawy z Zamku Królewskiego

Złoto Kolumbii. Sztuka dawnej Ameryki
Sala Jednosłupowa
4 kwietnia2 czerwca 2014 r.

 

Wystawa Złoto Kolumbii. Sztuka dawnej Ameryki przedstawia kolekcję wyrobów złotniczych, reprezentujących jedną z najważniejszych wytwórczości artystycznych świata starożytnego. Obszar obecnie znany jako Kolumbia, w czasach poprzedzających hiszpańską konkwistę był jednym z głównych ośrodków rozwoju sztuki złotniczej w Ameryce Południowej. Zamiarem organizatorów – Muzeum Złota Banku Republiki w Bogocie i Zamku Królewskiego w Warszawie – jest pokazanie nie tylko piękna tych przedmiotów, ale również niezwykłych umiejętności ich wytwórców. Warto docenić wartość artystyczną wyrobów złotniczych i uznać je za dzieła sztuki.  

Mamy przyjemność zaprezentować zbiór przedmiotów, stanowiący zaledwie niewielką część olbrzymiej kolekcji Muzeum Złota Banku Republiki w Bogocie. Samych wyrobów z metalu znajduje się tu ponad 30 tysięcy.

Na ekspozycji zostanie przedstawionych 177 fascynujących obiektów, będących wytworami wyspecjalizowanych rzemieślników – artystów reprezentujących najważniejsze „złote” kultury prekolumbijskie – Muisca, Nariňo, Tairona, Quimbaya, Tolima, Calima czy Zenu. Złotnicy indiańscy stosowali wszystkie techniki złotnicze znane w Starym Świecie. Ich wytwory cechują się różnorodnością stylów, wysoce zindywidualizowanymi formami i bogatą ornamentyką. Wystawa odkrywa tajemny świat obcych nam kulturowo społeczeństw. W metalowych przedmiotach znajdowały odzwierciedlenie skomplikowane relacje między człowiekiem a naturą. Wiele pochodzących z tej części świata wyrobów złotych, miedzianych i wykonanych z tumbaga (stop złota i miedzi), ma znaczenie religijne i symboliczne.

Wystawa została zorganizowana we współpracy Muzeum Złota Banku Republiki w Bogocie przy szczególnym wsparciu Dyrektor Maríi Alicii Uribe Villegas i pod patronatem honorowym Ambasady Republiki Kolumbii w Polsce.


Tekst: Agnieszka Bocheńska, Komisarz merytoryczny wystawy, adiunkt w Dziale Badań Archeologicznych Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum, specjalista w zakresie archeologii średniowiecznej i nowożytnej.