Przemysław Urbańczyk

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik warszawskiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Kierował wieloma ekspedycjami archeologicznymi w Polsce oraz za granicą (m.in. w Norwegii i Islandii), a także wieloma programami badawczymi (m.in. Ziemie polskie na przełomie tysiącleci, Chronologia najstarszej polskiej architektury murowanej). Opublikował kilkaset prac z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku, a także na temat początku państw i urbanizacji, dziejów chrystianizacji, architektury mieszkalnej i sakralnej oraz metodologii i historii archeologii (m.in. The Soløy Farm Mound. Excavations and method of stratigraphical analysis wspólnie z R. Bertelsen, Tromsø 1985; Medieval Arctic Norway, Warszawa 1992; Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław 2000; Rok 1000. Milenijna podróż transkontynentalna, Warszawa 2000; Zdobywcy północnego Atlantyku, Wrocław 2004; Trudne początki Polski, Wrocław 2008 – I nagroda KLIO za najlepszą książkę historyczną w kategorii monografii naukowych; Mieszko Pierwszy tajemniczy, Toruń 2012; Myśli o średniowieczu, Wodzisław Śląski 2013; Central Europe in the High Middle Ages wspólnie z N. Berend i P. Wiszewskim, Cambridge 2013; Bliskie spotkania wikingów, Wodzisław Śląski 2014; Zanim Polska została Polską, Toruń 2015; Co się stało w 966 roku?, Poznań 2016).