Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka IHS UW (magisterium 1995, doktorat na Wydziale Historycznym UW 2000, habilitacja tamże 2009), adiunkt w Zakładzie Teorii Sztuki. Zajmuje się sztuką i historiografią artystyczną późnego średniowiecza i epoki nowożytnej. Od 2013 r. wchodzi w skład jury Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS, przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft, a od 2015 – Rady NaukowejInstytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. W latach 2014-2016 członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W latach 2004-2013 współredagowała czasopismo „Ikonotheka“, wydawane przez Instytut Historii Sztuki UW. Obecnie należy do rady naukowej „Rocznika Muzeum Narodowego w Warszawie”, nowa seria – „Journal of the National Museum in Warsaw”, New Series.

Autorka książek:
Epoka nowożytna wobec średniowiecza: Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa: DiG 2001