Dzień atrakcji, 6 listopada 2016 r.

Dzień atrakcji

6 listopada 2016 r.

Dziedzictwo Piastów mazowieckich

godz. 11.30

Wykład O narodzinach, małżeństwach i pogrzebach Piastów mazowieckich. Prowadzenie: dr hab. Janusz Grabowski, prof. nadzw. Archiwum Głównego Akt Dawncyh

godz.11.30

Warsztaty dla dzieci w wieku 7 – 12 lat Etos rycerski w średniowieczu. Prowadzenie: Tomasz Szumański

godz. 12.00

Koncert muzyki średniowiecznej w wykonaniu zespołu Canor Anticus Od "Lamentu Tristana" do "Breve regnum"

godz. 13.00

Wykład O czym rozmawiają święci i dlaczego ważne jest milczenie – spotkanie towarzyszące wystawie 100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL. Prowadzenie: dr hab. Aneta Kramiszewska

godz. 13.00

Koncert muzyki średniowiecznej w wykonaniu zespołu Canor Anticus Od "Lamentu Tristana" do "Breve regnum"

godz. 13.30

Oprowadzanie po wystawie Dziedzictwo Piastów mazowieckich przez komisarza wystawy, Rafała Mroczka

godz. 14.00

Chorał gregoriański w wykonaniu scholi Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie


Zaproszenia dostępne będą  w Punkcie  Informacji zamkowej od 2 listopada 2016 r., tel. 22 35 55 170.