Aktualności

od 18 stycznia 2019 r. Odrodzenie polskiej służby zagranicznej 1917–1921wystawa

18 stycznia 2019 r. – Język Ojców Niepodległościwykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


19 stycznia 2019 r.Wymarzony bal królazajęcia dla dzieci z cyklu Szkatułka księżniczki, skarb królewicza (brak biletów)

19 stycznia 2019 r. - Polska Opera Królewska


20 stycznia 2019 r. – Salon – kawiarnia filozoficzna – obóz filozoficzny – zajęcia z cyklu Godzina ze sztuką w Zamku


23 lutego 2019 r. – Podróże małe i duże, czyli od itinerarium do przewodnikazajęcia z cyklu Muzealne inspiracje

23 stycznia 2019 r. – Spotkanie karnawałowe w ramach cyklu Cztery pory roku w Zamku


25 stycznia 2019 r. – Polskie koncepcje stylu narodowegowykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


26 stycznia 2019 r. - Polska Opera Królewska

26 stycznia 2019 r. - Hej, las Rymanowski za mgłą… – zajęcia z cyklu Zamkowe spotkania literackie

26 stycznia 2019 r. – Husaria – męstwo niesione na skrzydłach. Zajęcia o najgroźniejszej formacji wojskowej XVII w. warsztaty dla dzieci z cyklu Wokół królewskiego dworu


27 stycznia 2019 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie

27 stycznia 2019 r. – Targowisko Sztuki

27 stycznia 2019 r. - Młodzi wirtuozi w Zamku

27 stycznia 2019 r. Epoka jedwabiu. Luksusowe tkaniny w modzie XVIII w.wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym


28 stycznia 1 lutego 2019 r. – Akademia sztuk dawnychzajęcia dla młodzieży w ramach akcji Zima w Zamku


1 lutego 2019 r. – "Na bastionie kresowym". Formy autoidentyfikacji polskich mieszkańców Ziem Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

1 lutego 2019 r. – Koncert Warszawskiej Opery Kameralnej


3 lutego 2019 r. – Koncert inauguracyjny cyklu Rok Wazowski


od 5 lutego 2019 r. – Król się żeni! "Rolka sztokholmska" – skarb Zamku Królewskiego w Warszawiewystawa

waza


8 lutego 2019 r. – Kresy w twórczości Janiny Róży Giedroyć-Wawrzynowicz – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

9 lutego 2019 r.Loczki czy harcap, czyli zakochany królzajęcia dla dzieci z cyklu Szkatułka księżniczki, skarb królewicza


9 lutego 2019 r. – Kazimierz Wierzyński. Narada z ptakami – wydarzenie z cyklu Zamkowe spotkania literackie


10 lutego 2018 r. – Koncert towarzyszący wystawie Król się żeni! "Rolka sztokholmska" – skarb Zamku Królewskiego w Warszawie


15 lutego 2019 r. – Teatr ogromny dziejów. Zamek Królewski w Warszawie w latach odradzania się Rzeczypospolitej – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


16 lutego 2019 r.W orszaku królowej, czyli tajemnice "Rolki sztokholmskiej" zajęcia z cyklu Zamkowa akademia młodego eksploratora

16 lutego 2019 r.W orszaku królowej, czyli tajemnice "Rolki sztokholmskiej" warsztaty dla dzieci z cyklu Wokół królewskiego dworu

16 lutego 2019 r. – Trzy religie, trzy kultury – koncert w ramach cyklu Barwy Orientu


17 lutego 2019 r. – Koncert towarzyszący wystawie Król się żeni! "Rolka sztokholmska" – skarb Zamku Królewskiego w Warszawie

17 lutego 2019 r. – Targowisko Sztuki

17 lutego 2019 r. – Jan Szczepkowski "Projekt pokrywy sarkofagu Józefa Piłsudskiego" 1938 r. – zajęcia z cyklu Godzina ze sztuką w Zamku


22 lutego 2019 r.  – Sztuka polska dwudziestolecia 1918-1939 – kształty tożsamości – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


23 lutego 2019 r. – Odkrycia reliktów fortyfikacji wazowskich na skarpie wschodniej. Omówienie wyników badań archeologicznych i architektonicznychwykład z cyklu Rok Wazowski

23 lutego 2019 r. – Podróże małe i duże, czyli od itinerarium do przewodnikazajęcia z cyklu Muzealne inspiracje


24 lutego 2019 r.Opowieści Selima Czarodzieja. Turecka bajka muzyczna zajęcia z cyklu Szlakiem Orientalnych Opowieści

24 lutego 2019 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie

KOMUNIKATY:


2–25 stycznia 2019 r. – Przerwa konserwatorska

20 stycznia 2019 r. - Sala Wielka, Sala Rady oraz Galeria Owalna będą nieczynne dla zwiedzających