Aktualności

Zwiedzanie Zamku od 1 września 2018 r.


21 września 2018 r. – Koncert Polskiej Opery Królewskiej


23 września 2018 r. – Koncert z cyklu 100 lat niepodległości

23 września 2018 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie


27 września 2018 r.Od Raszyna do Lipska, czyli od Księstwa Warszawskiego do Napoleońskiego Królestwa Polskiego 1812–13 r.wykład z cyklu Od księcia Józefa Poniatowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego


29- 30 września 2018 r. - Weekend Seniora w ramach akcji  60+ Kultura


30 września 2018 r. – Umundurowanie lekarzy wojskowych w Królestwie Polskim 1815–1830 – wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym


od 4 października 2018 r. – W stronę akwareli. Relacje kolorówkurs rysunku i malarstwa


5 października 2018 r.Cztery pory roku w Zamkuspotkanie przy świecach


57 października 2018 r. – 16. Warszawskie Targi Sztuki


6 października 2018 r. - Dzieła polskiego baroku koncert


7 października 2018 r. Strój narodowy w filmie polskim – wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym – wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym


21 października 2018 r. –„Półmiski, talerze, wazy, sztućce srebrne i pozłacane, a wszystko w nowym guście cyframi królewskimi ozdobione”. Na czym i czym jadano na dworze Stanisławawykład z cyklu Miejsce przy królewskim stole

21 października 2018 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie


Od 23 października 2018 r. - Cykl wykładów z historii sztuki Artyści znani i nieznani, cz.1


25 października 2018 r. – „Do broni, ludy”. Generał Ludwik Mierosławski i Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów, czyli jak nasi przodkowie cudzych stron bronili wykład z cyklu Od księcia Józefa Poniatowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego


28 października 2018 r.  – Fotografie jako źrodło do historii mody – wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym

28 października 2018 r.  – Targowisko Sztuki


8 listopada 2018 r. – Poszli nasi w bój bez broni”. Generał Romuald Traugutt – dyktator i męczennik, czyli spór o sens i znaczenie Powstania Styczniowegowykład z cyklu Od księcia Józefa Poniatowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego

KOMUNIKATY:

Uprzejmie zawiadamiamy, że Biblioteka Królewska jest niedostępna dla zwiedzających do odwołania.


21 września 2018 r. – Arkady Kubickiego będą niedostępne dla zwiedzających

21 września 2018 r. – Zamek czynny będzie w godz. 10.0017.00 (ostatnie wejście o 16.00).


28 września 2018 r. – Zamek czynny będzie w godz. 10.0017.00 (ostatnie wejście o 16.00).


Uprzejmie informujemy, że Arkady Kubickiego oraz Ogród Górny dostępne są w godzinach otwarcia Zamku (wtorek, środa, czwartek, sobota: 10.0018.00, piątek: 10.0020.00, niedziela: 11.0018.00) do odwołania. Wystawa w Arkadach jest okresowo nieczynna.