Aktualności


"Darmowy listopad w rezydencjach królewskich 2018"


15 listopada 2018 r.„Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały”. Ruch strzelecki w okresie zaborów i Legionów I wojny światowej. Spór o drogę do niepodległości – Piłsudski, Dmowski i ich sojusznicy. Zjednoczenie czy wyzwolenie ziem polskich?wykład z cyklu Od księcia Józefa Poniatowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego

15 listopada 2018 r. – Krótki dzień niepodległości. Jesień z dwudziestoleciem spotkanie dla nauczycieli języka polskiego


16 listopada 2018 r. – Kasprowy, Krokiew, klister, śnieg i parafina. To i owo o narciarstwie międzywojennym – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


17 listopada 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy

17 listopada 2018 r. – Jedzie, jedzie na Kasztance... – spotkania dla najmłodszych z cyklu Szkatułka księżniczki, skarb królewicza

17 listopada 2018 r. – Fotomanipulacje w obraziewarsztaty fotograficzne

17 listopada 2018 r. – Koncert Niguny spotkanie z cyklu Barwy Orientu

17 listopada 2018 r. – 100 lat niepodległej Polski. 95 lat Polskiej YMCA – koncert


18 listopada 2018 r. – Botanika Wschodu, jak utrwalać wspomnienie lata - warsztaty z cyklu Szlakiem orientalnych opowieści

18 listopada 2018 r.Tożsamość narodowa w twórczości Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego spotkanie z cyklu Godzina ze sztuką

18 listopada 2018 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie

18 listopada 2018 r. – Moda i samochody, sztuka i politykaatrakcje towarzyszące wystawie Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


19-21 listopada 2018 r. – Międzynarodowa konferencja (Re)konstrukcja państwa a sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej 1918-2018


22 listopada 2018 r. – Koncert towarzyszący wystawie Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

22 listopada 2018 r. – Krótki dzień niepodległości. Jesień z dwudziestoleciem spotkanie dla nauczycieli języka polskiego


23 listopada 2018 r. – Józef Piłsudski w pierwszych dniach wolności – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


24 listopada 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy

24 listopada 2018 r. – Biel i czerwień, czyli co można przekazać mocą symbolu – zajęcia z cyklu Muzealne inspiracje

24 listopada 2018 r. – Polska Opera Królewska

24 listopada 2018 r. – Moda przemija, styl pozostaje. O strojach II Rzeczypospolitej – zajęcia z cyklu Spotkania ze sztuką i historią


25 listopada 2018 r.  – Moda 100 lat temu – wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym

25 listopada 2018 r. Triumf przysmaków i alegorii. Wielkie teatrum stołu koronacyjnego Stanisława Augustawykład z cyklu Miejsce przy królewskim stole (brak biletów)

25 listopada 2018 r.  – Targowisko Sztuki


29 listopada 2 grudnia 2018 r. – XXVII Targi Książki Historycznej


1 grudnia 2018 r. - Legionowym szlakiem, od generała Dąbrowskiego do marszałka Piłsudskiegozajęcia dla dzieci z cyklu Zamkowa Akademia Młodego Eksploratora

1 grudnia 2018 r. – Analogowe kopie czarno-białe w ciemni – warsztaty fotograficzne


8 grudnia 2018 r. – Projekcja odcinka serialu Z biegiem lat, z biegiem dni... w reżyserii Andrzeja Wajdy

8 grudnia 2018 r. – Opowieść pana Hoffmana, czyli niezwykłe przygody w noc wigilijnąspotkania dla najmłodszych z cyklu Szkatułka księżniczki, skarb królewicza

8 grudnia 2018 r. – Noc Orientu

8 grudnia 2018 r.Królewski pocztylion, czyli ludzie listy pisali – zajęcia z cyklu Muzealne inspiracje


9 grudnia 2018 r. – Bajki i legendy z Indii. Opowieści z Dalekiego Wschodu dla dzieci - warsztaty z cyklu Szlakiem orientalnych opowieści

9 grudnia 2018 r.  – Prasa kobieca w II Rzeczypospolitej jako źródło do historii mody – wykład z cyklu Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym


12 grudnia 2018 r. – Zimowy wieczór przy świecach – spotkanie z cyklu Cztery pory roku przy świecach


14 grudnia 2018 r. – „Naród żyje, dopóki język jego żyje, bez języka nie ma narodu” (Karol Libelt) czyli o historii języka polskiego i języku w historii Polski – wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej


15 grudnia 2018 r. – Preludium niepodległości. Ignacy Jan Paderewski – zajęcia z cyklu Spotkania ze sztuką i historią

15 grudnia 2018 r. – Wirtuoz stanu. Wspomnienie o Ignacym Janie Paderewskimwydarzenie z cyklu Zamkowe spotkania literackie

15 grudnia 2018 r. - Koncert kolęd (brak biletów)


16 grudnia 2018 r. - Koncert kolęd (brak biletów)

16 grudnia 2018 r.Portrety równoległe. Stanisław August i Henryk IV spotkanie z cyklu Godzina ze sztuką

16 grudnia 2018 r. – Bezpłatne pokazy filmów w zamkowym kinie

16 grudnia 2018 r. – Targowisko Sztuki


21 grudnia 2018 r. – Polskie Państwo na obczyźnie 1945 - 1989 wykład z cyklu Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej

KOMUNIKATY:


Uprzejmie informujemy, że Arkady Kubickiego oraz Ogród Górny dostępne są w godzinach otwarcia Zamku (wtorek, środa, czwartek, sobota: 10.0018.00, piątek: 10.0020.00, niedziela: 11.0018.00) do odwołania. Wystawa w Arkadach jest okresowo nieczynna.

1617 listopada 2018 r. – Arkady Kubickiego będą niedostępne dla zwiedzających

17 listopada 2018 r. – Sala Wielka, Sala Rady oraz Galeria Owalna będą niedostępne dla zwiedzających

20-21 listopada 2018 r. – Sala Rady oraz Galeria Owalna będą niedostępne dla zwiedzających