Udostępnianie zdjęć z zasobów archiwum określa Regulamin udostępniania oraz udzielania prawa do ich wykorzystania.


Wypełniony wniosek należ przesłać na adres: archiwum@zamek-krolewski.pl


W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt
z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie  Muzeum
tel. 22 35 55 344
e-mail: archiwum@zamek-krolewski.pl


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/node/822