Inauguracja online jubileuszu, zorganizowana 26 stycznia 2021 roku, odwołała się do pierwszego posiedzenia Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego  w Warszawie, które odbyło się dokładnie pół wieku temu. Oto link do transmisji: https://youtu.be/ltnlfIhncho.

W spotkaniu wziął udział prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, który w swoim wystąpieniu powiedział m.in.


(…) W polskich sercach nigdy nie zgasła nadzieja na odbudowę Zamku Królewskiego. Na odbudowę Polski po zgliszczach II wojny światowej. Wreszcie – na odzyskanie niepodległości. Odbudowę Zamku Królewskiego zawdzięczamy przede wszystkim narodowi polskiemu. Wspaniałym ludziom, którzy nie dali umrzeć sprawie polskiej. Kiedy proces odbudowy Zamku rozpoczął się po 32 latach, których rytm wyznaczał czas żałoby po wielkiej hekatombie (którą zgotowali nam najeźdźcy – w szczególności niemieccy, ale też i sowieccy), te serca biły coraz bardziej w rytm nadziei na odbudowę, na zrzucenie z siebie tego jarzma niewoli, zgliszcz i zniszczeń (...).


W uroczystości uczestniczył także prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu, który powiedział m.in.:


(…) To była decyzja ówczesnych władz państwowych, ale decyzja, która została przejęta i upodmiotowiona przez polskie społeczeństwo i polski naród, który od czasu zniszczenia Zamku czekał na jego odbudowę, chciał tej odbudowy i ją zrealizował. Zamek Królewski w Warszawie jest zwornikiem polskiej tożsamości tak, jak Zamek Królewski na Wawelu, tak, jak Katedra Gnieźnieńska, jak klasztor jasnogórski. Jest symbolem polskiej państwowości i polskiej wspólnotowości. Myślę, że dalej jest tym symbolem i jesteśmy dumni, że tak pięknie się rozwija (…)


W inauguracji jubileuszu wzięli udział również przedstawiciele:

Mecenasa Zamku – KGHM Polska Miedź


KGHM na co dzień buduje siłę branży metali nieżelaznych i polskiej gospodarki. Ale jako strategiczna spółka Skarbu Państwa czujemy także odpowiedzialność za budowę pamięci o polskim dziedzictwie narodowym. Chcemy być firmą, która wydobywa na powierzchnię pamięć o naszej przeszłości i tradycji. Dlatego też od 2019 roku jesteśmy mecenasem Zamku Królewskiego w Warszawie, który zajmuje szczególne miejsce w historii Polski. Jego zbiory są wśród najcenniejszych obiektów polskiego dziedzictwa narodowego, a budynek odbudowany po II Wojnie Światowej stał się symbolem naszej siły i determinacji. To symbol polskich dokonań, waleczności i wartości, ale zarazem symbol wielkich trudów, jakie stawały się naszym udziałem, zwłaszcza w minionym wieku – powiedziała Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.


Partnera strategicznego – Totalizatora Sportowego.:

65-lecie Totalizatora Sportowego oraz 50-lecie odbudowy Zamku to nasze wspólne wielkie chwile. Powstaliśmy 65 lat temu, aby wspierać polski sport, ale nie pozostaliśmy obojętni wobec potrzeby odbudowy dawnej rezydencji królów Polski. W 1971 roku Totalizator Sportowy zorganizował dodatkowe zakłady, z których cały dochód był przeznaczany właśnie na ten cel. Jesteśmy dumni, że każdy grający miał swój wkład w zachowanie tego bezcennego dziedzictwa – powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.


Partnerami jubileuszu są: UNESCO, PKN ORLEN, NBP i Poczta Polska.


W naszej historii znajdziemy wiele miejsc, które w swoim znaczeniu i symbolice zawierają ważny przekaz o trwaniu naszej państwowości. Zamek Królewski w Warszawie od XVI wieku godnie reprezentował majestat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej będąc siedzibą króla oraz Sejmu. Tragiczna historia Zamku w czasie II wojny światowej – bombardowanie w pierwszych dniach września 1939 r., dewastacja w okresie niemieckiej okupacji, a ostatecznie wysadzenie murów po Powstaniu Warszawskim nie usunęły z naszej pamięci tak cennego znaku dumy narodowej. Decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego była wynikiem solidarnej presji obywateli naszego kraju, którzy w ten sposób bronili najcenniejszych pamiątek naszej państwowości przed komunistycznym planem tworzenia nowej historii. Solidarność w pielęgnowaniu dziedzictwa narodowego jest jednym z naczelnych zadań kolejnych pokoleń Polaków. To dzięki tak głęboko wpojonej odpowiedzialności za pamięć zbiorową możliwe było ponad sto lat temu odzyskanie niepodległości z jej szczególnym znakiem jakim był własny pieniądz – złoty. Odbudowany Zamek Królewski jest znów jednym z naczelnych symboli Warszawy i Polski oraz świadczy, podobnie jak nasza waluta - złoty o naszym szacunku do pracy przodków. Narodowy Bank Polski z uznaniem odnosi się wszystkich, którzy przyczynili się do odbudowy oraz dbają o blask siedziby Królów – powiedział prof. Adama Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/node/622