Anna Buczyńska
tel: +48 22 35 55 221
tel. kom. +48 735 982 330
email: abuczynska@zamek-krolewski.pl

Paulina Szwed-Piestrzeniewicz
tel. +48 22 35 55 346
tel. kom. +48 664 118 303
e-mail: media@zamek-krolewski.waw.pl, pszwed@zamek-krolewski.pl


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/node/565