Katalog komputerowy liczy 36.000 rekordów i obejmuje zbiory Biblioteki oraz Gabinetu w tym:

Uwaga! Katalog komputerowy nie jest kompletny – zawiera ok. 80% zasobu. Publikacji nie wykazanych w katalogu on-line należy szukać także w katalogach kartkowych (dostępnych w bibliotece) lub za pośrednictwem czytelni (Tel.+48 22 35 55 154)

Katalogi kartkowe:

* Katalogi prowadzone do 2002 roku


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/strona/wizyta-biblioteka/825-katalogi