Zasady udostępniania informacji sektora publicznego określa „Regulamin udostępniania informacji sektora publicznego”.

 


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/strona/informacje-prawne/578-informacja-sektora-publicznego