Remont pałacu Pod Blachą

1

1

1

 

Pałac Pod Blachą jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy, późnobarokową formę otrzymał w następstwie przebudów w latach 1720-1760, a nazwę – ze względu na rzadkie w tym czasie pokrycie miedzianą blachą. Ocalały w czasie wojny, odrestaurowany w latach 1948-1949 wykorzystywany był na cele administracyjne i biurowe. W 1989 roku przekazany został Zamkowi Królewskiemu. Wykonane doraźnie prace remontowe pozwoliły na użytkowanie wnętrz pałacowych w ograniczonym zakresie, tym bardziej że zły stan techniczny, m.in. ze względu na warunki geologiczne i ogólne zużycie substancji materialnej, drastycznie się pogarszał.

Przygotowany projekt remontu i rewitalizacji mógł zostać zrealizowany dopiero po przyznaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (umowa z wojewodą mazowieckim z dnia 20 września 2005 r. Nr Z/2.14/I/1.4/553/04/U/148/05) oraz wsparcia z budżetu państwa.

Realizując cele zapisane w Statucie Zamku Królewskiego, przywrócono pałac Pod Blachą do pełnej sprawności technicznej określając zarazem na nowo jego funkcje muzealne i edukacyjne. Dla tych potrzeb odtworzono podziały historyczne wnętrz, dostosowując je w trakcie remontu do nowych zadań. Udostępniona została już nowa, stała ekspozycja kobierców Fundacji Teresy Sahakian oraz wielofunkcyjne pomieszczenia dydaktyczne. Trwają prace nad urządzaniem wnętrz poświęconych ks. Józefowi Poniatowskiemu. Dla potrzeb socjalnych i administracyjnych pracowników ochrony i pomocy muzealnych pełniących służbę w Zamku i pałacu Pod Blachą, wygospodarowano pomieszczenia na poddaszu. Ze względów konserwatorskich oraz dla zapewnienia komfortu zwiedzającym do wnętrz wystawowych wprowadzono klimatyzację, a na pomieszczenie tych i innych urządzeń technicznych wykonano specjalną komorę pod dziedzińcem. Z kostki granitowej i bazaltowej ułożona została nad nią nawierzchnia nowego dziedzińca, w przyszłości miejsce spotkań i wystaw plenerowych. Bezpośrednio przylegający do dziedzińca Apartament Ogrodzkiego, wykorzystany został na cele gastronomiczne, a znajdująca się w tym samym skrzydle tzw. Loża Masońska jako sala multimedialna. W całym obiekcie wykonano badania i prace konserwatorskie, odsłaniające wszędzie tam gdzie było to możliwe dawne relikty przywracając wnętrzom zabytkowy charakter.

Elewacja otrzymała nową historyczną kolorystykę, a rzeźby i kamieniarkę poddano gruntownej konserwacji. Wyremontowany i unowocześniony technicznie pałac Pod Blachą oraz nowy bogaty program muzealny i oświatowy realizowany w jego wnętrzach stają się atrakcyjną propozycją skierowaną do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Warszawy i dla turystów odwiedzających Stolicę, a zwłaszcza Stare Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

 

z
Pałac Pod Blachą; fot.K.Stobiecki

 
Portal Unii Europejskiej
www.europa.eu.int
Portal funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Portal Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Portal Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl
Portal Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
www.mazowieckie.pl
Portal Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego
www.mazovia.pl
Portal Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
www.zporr.gov.pl/


 
Urządź z nami Pałac - gra edukacyjna