Wymiana rozdzielnic

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4

m

Wymianę rozdzielnic w Zamku Królewskim w Warszawie

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Jednym z celów planu strategicznego na lata 2013 - 2014 była budowa zintegrowanej sieci komputerowej i modernizacja systemu elektroenergetycznego Zamku. Pierwszym etapem  przedsięwzięcia   realizowanego wg Założeń Techniczno Ekonomicznych, opracowanych do 2007 r., była wymiana rozdzielnic elektrycznych. Dodatkowym czynnikiem wymuszającym wykonanie tego zadania był wynik kontroli Państwowej Straży Pożarnej w 2011 r. Zamek Królewski w Warszawie otrzymał zalecenie wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, co przy starej konstrukcji rozdzielnic było niemożliwe. Instalacja elektroenergetyczna w Zamku, wykonana w latach siedemdziesiątych XX w., nie spełniała aktualnych wymogów bezpieczeństwa i nie była przystosowana do zasilania najnowszych urządzeń elektronicznych (komputery, systemy zabezpieczeń). Rozdzielnice pozostawały w złym stanie technicznym, a ich naprawa była nieopłacalna.
 
Istniejąca i planowana sieć komputerowa wymusza także budowę dodatkowych, dotychczas nie stosowanych, zabezpieczeń. Nowe rozdzielnice pozwalają na pozostawienie dotychczasowych wewnętrznych linii zasilających, umożliwiają zasilenie napięciem gwarantowanym obwodów komputerowych, zwiększają bezpieczeństwo użytkowania urządzeń z zaawansowaną elektroniką i   ochrony przeciwpożarowej. Wymiana pozwoliła na zmniejszenie kosztów utrzymania instalacji elektroenergetycznej, zwiększenie elastyczność zasilania i polepszenie kontroli zużycia energii.


Koszt zadania brutto: 1 558 420 zł, w tym 1 158 668 zł  (74,35%) - koszty zadania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.

Umowa dotycząca dofinansowania zadania: nr 07017/13/FPK/DEK z dnia 3.07.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 8.10.2013 r. i aneksem nr 2 z dnia 13.11.2013 r. spisana pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Zamkiem Królewskim w Warszawie.


Termin wykonania zadania: od 27.05.2013 r. do 30.12.2013 r.

Wykonawca: REVICO S.A.Mirosław 39C 09-472 Słupno, wyłoniony w przetargu nr ZZ-2110-15/2013.