Remont i konserwacja elewacji od strony Wisły

z

z

z

Remont i konserwacja elewacji Zamku Królewskiego w Warszawie od strony Wisły

    Zakończyły się prace związane z renowacją elewacji wschodniej  Zamku Królewskiego w Warszawie, które rozpoczęły się pod koniec marca 2012 r. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Pracownia Konserwacji i Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych RENOVA sp. z o.o z Warszawy oraz INS-TOM sp. z o.o. z Łodzi.

Elewacja wschodnia, która jako jedyna część Zamku nie była remontowana od czasów odbudowy gmachu, poddana została kompleksowej renowacji i konserwacji. Zakres prac budowlanych objął reperację murów i tynku; naprawiono i częściowo wymieniono obróbki blacharskie, odnowiono skorodowane metalowe kraty i balustrady. W szczególności poprawiono połączenie oryginalnego muru, który ocalał z pożogi wojennej z fragmentami zrekonstruowanych ścian. Pieczołowitym zabiegom konserwatorskim poddano elementy detalu architektonicznego, wykonanego w kamieniu i narzucie, a także oryginalne rzeźby Plerscha, zwieńczające elewację. Wymieniono piony kanalizacji deszczowej. Zmodernizowane zostały systemy zabezpieczeń i monitoringu. Wykonano również instalację chroniąca elewację przed ptakami. Zamek nocą zyskał też dodatkowy walor wizualny, dzięki nowoczesnej iluminacji.

Remont stał się okazją do przywrócenia historycznej kolorystyki elewacji. Badania i analizy przekazów ikonograficznych oraz odkrywki konserwatorskie na murach Stancji Saskich potwierdziły prawdziwość wizerunku Zamku z obrazów Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem. Wizerunek ten stał się inspiracją dla projektantów – Anny Kozłowskiej i Jacka Czeczot-Gawraka. Elewacja od strony Wisły odzyskała historyczną, sięgającą czasów saskich, wapienno-piaskową barwę.
   

Remont był finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z podpisanymi aneksami, określa całkowity koszt realizacji projektu 6 366 629,01 zł, z czego dofinansowanie – w kwocie 4 706 636,30 zł, a środki własne – w kwocie 1 659 992,71 zł.

Opracowanie tekstu: Pełnomocnik dyrektora Zamku ds. projektu – mgr inż. Piotr Piłkowski

(tel. 22 35 55 430)