Grupom osób z niepełnosprawnością intelektualną proponujemy lekcje muzealne przystosowane merytorycznie i metodycznie do potrzeb uczestników. Prowadzący zajęcia to edukatorzy mający wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Uczestnikom przysługuje cena ulgowa.

Szczegóły: Tomasz Drapała tdrapala@zamek-krolewski.pl, tel. 22 35 55 105


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/strona/edukacja/785-osoby-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna