Audiodeskrypcje – Skarby zamkowej kolekcji malarstwa

Audiodeskrypcje – Skarby zamkowej kolekcji malarstwa

Dziewczyna w ramie obrazu Rembrandta van Rijna

Uczony przy pulpicie Rembrandta van Rijna

Trompe l'oeil ze skrzypcami, przyborami malarskimi i autoportretem Gysbrechtsa Corneliusa Norbertusa

Gabinet sztuki królewicza Władysława Zygmunta Wazy nieznanego malarza antwerpskiego

Stanisław August w stroju koronacyjnym Marcella Bacciarellego

Pelagia z Potockich Sapieżyna Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun

Widok Warszawy od strony Pragi Berdnarda Bellotta, zwanego Canalettem

Krakowskie Przedmieście od kolumny Zygmunta Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem

Rejtan. Upadek Polski Jana Matejki

Konstytucja 3 maja 1791 roku Jana Matejki