Plany Zamku Królewskiego w Warszawie w 2021 roku

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6
zdjęcie 7
zdjęcie 8
zdjęcie 9
zdjęcie 10
zdjęcie 11
zdjęcie 12
zdjęcie 13
zdjęcie 14
zdjęcie 15
zdjęcie 16
zdjęcie 17
zdjęcie 18
zdjęcie 19

26 stycznia 2021 r.

Plany Zamku Królewskiego w Warszawie w 2021 roku

 

 

Jubileusz 50. rocznicy podjęcia decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego 2021 – 2024

Podczas czteroletnich obchodów 50. rocznicy podjęcia decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego będziemy organizować wydarzenia zarówno odwołujące się do historycznej przeszłości, jak i promujące naszą obecną działalność. Bezpośredni związek  z obchodzoną przez Zamek rocznicą ma prezentacja historycznej skarbonki na Dziedzińcu Wielkim, a także wystawy w galerii plenerowej Ogrodów zamkowych Dźwignięty z ruin, honorującej bohaterów odbudowy. Do 14 lutego br. na elewacji Zamku od strony placu Zamkowego i Trasy W-Z można oglądać archiwalne zdjęcia obrazujące skalę zniszczeń Zamku i trudu restytucji, a symboliczne odwołanie się przeszłości do przyszłości stanowi monumentalna rzeźba Igora Mitoraja – „Ikaria” wystawiona na Dziedzińcu pałacu Pod Blachą.

W czasie jubileuszu Zamek chce uhonorować swoich Darczyńców, zapraszając wszystkich, którzy otrzymali Podziękowanie od Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego do bezpłatnego zwiedzania. Z takiej możliwości można korzystać począwszy od 9 lutego 2021 roku do końca 2024 roku, czyli w okresie obchodzonego jubileuszu. Bezpłatne bilety (4 sztuki) można odebrać w kasie Zamku na podstawie okazanej kopii Podziękowania.

Pierwszy rok spektakularnego jubileuszu zostanie zaznaczony organizacją czterech dużych wystaw czasowych i kilku ważnych pokazów, którym będzie towarzyszył bogaty program edukacyjny i naukowy. Wydarzenia te będą udostępniane zarówno w formule online, jak i w sposób bezpośredni.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DUŻYCH WYSTAW

 

Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w 100-lecie urodzin Jana Pawła II,

23.03. 13.06. 2021

Ekspozycja, mająca zainaugurować obchody 100. rocznicy urodzin Papieża, przypadającej 18 maja 2020 r., która z powodu sytuacji pandemicznej, uczci ich zamknięcie  w 2021 r. Wystawa ma być spotkaniem z niezwykłym człowiekiem wiary, ale nade wszystko – hołdem złożonym wybitnemu Polakowi. Dlatego po raz pierwszy w Polsce pojawią się arcydzieła włoskiego malarstwa, użyczone specjalnie na tę ekspozycję przez Muzea Watykańskie: Madonna z Dzieciątkiem i świętymi Dominikiem i Katarzyną Aleksandryjską Fra Angelica, Święty Mateusz z aniołem Guida Reniego, Uczynki miłosierdzia. Spragnionych napoić i podróżnych w dom przyjąć Olivuccia di Ciccarella, Odkupiciel Antonia Allegriego, zwanego Correggiem, Święta Trójca z martwym Chrystusem Ludovica Carracciego, Madonna z Dzieciątkiem Giovanniego Battisty Salviego zwanego Sassoferatem i Obserwacje astronomiczne Donata Cretiego.

Koncepcję wystawy oparto na opowieści biograficznej Karola Wojtyły i późniejszym papieskim nauczaniu, skierowanym do Polaków podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Ekspozycję podzielono na cztery części, do których prowadzą symboliczne bramy.

Wystawie towarzyszą utwory dedykowane Janowi Pawłowi II, skomponowane przez wybitnych polskich kompozytorów: Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara
i Krzysztofa Pendereckiego.

Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II to niezapomniana podróż do świata wartości chrześcijańskich, wiary, dialogu, piękna i kultury.

Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2.05 8.08 2021 r.

Do organizacji wystawy w sposób szczególny skłania nas fakt, że właśnie w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie doszło do zaprzysiężenia Ustawy Rządowej, dzieła o wyjątkowym znaczeniu nie tylko w dziejach polskiego parlamentaryzmu, ale również
w historii powszechnej.

Celem ekspozycji jest ukazanie nie tyle samego dzieła Konstytucji, co –  poprzez jego pryzmat – postaw tych, którzy współuczestniczyli w jej tworzeniu lub byli świadkami tego procesu – przedstawicieli ówczesnych elit państwowych. Zostaną w niej skonfrontowani autorzy Konstytucji i jej obrońcy oraz przeciwnicy, „hersztowie” targowiccy, a także ci, którzy – choć wspierali dzieło 3 Maja, ostatecznie ulegli okolicznościom, łudząc się, że polityka kompromisu okaże się skuteczna w starciu z Rosją. Zgromadzony materiał, który pozwoli – mamy nadzieję – na ukazanie różnorodności postaw przyjmowanych przez obywateli w dobie upadku Rzeczypospolitej, będzie świadectwem dylematów, przed jakimi stanęło społeczeństwo szlacheckie u progu upadku państwowości, zachęcając jednocześnie widza do szukania odpowiedzi na pytania o historyczne źródła współczesnych podziałów politycznych.

Wystawa w pierwszej części, zatytułowanej W obronie wiary i wolności pokaże, w jaki sposób szlachta zareagowała na zagrożenie bytu państwowego ze strony Rosji w pierwszych latach panowania króla Stanisława Augusta.

W Sali Senatorskiej, poświęconej dziełu Sejmu Wielkiego, pod hasłem Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, zostanie przedstawiona ikonografia izb sejmowych, materiały rękopiśmienne i starodruki, dotyczące polskiego parlamentaryzmu, portrety twórców Ustawy Rządowej i członków Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, pamiątki związane  z Sejmem Wielkim, a także numizmaty.

W kolejnej sekcji, zatytułowanej Rok monarchii konstytucyjnej, zlokalizowanej w Trzecim Pokoju Królewiczowskim, gdzie wystawiany jest obraz Jana Matejki Konstytucja 3 Maja, eksponaty o szczególnej wartości materialnej i historycznej będą symbolicznie ilustrowały treść poszczególnych artykułów Ustawy Rządowej.

Kolejne części wystawy, pod hasłami: O przywrócenie wolności republikańskiej, W obronie granic, praw i swobód ojczystych oraz Przykrym ulegać okolicznościom, w formie galerii, złożonej z blisko setki portretów, malowanych przez wybitnych artystów polskich i obcych, ukazywać będą postawy polskich elit politycznych.

Ekspozycję zamknie tragiczne memento, przypominające o zrywie społeczeństwa –  insurekcji kościuszkowskiej, które tym rozpaczliwym aktem usiłowało dowieść swego prawa do suwerenności.

 

 

 

Holandia Rembrandta

czerwiec – wrzesień 2021

Na wystawie najcenniejszych i najciekawszych dzieł XVII-wiecznej sztuki holenderskiej ze zbiorów polskich zostanie zaprezentowanych około 200 obiektów.

Każdy dział tematyczny będzie rozpoczynał się oryginalną ryciną Rembrandta van Rijna, wprowadzającą w tematykę danej sali. Wizualną dominantę będą stanowić obrazy,
a wśród nich – dzieła czołowych malarzy holenderskich, takich jak Adriaen van Ostade, Hendrick Terbrugghen czy Jan Weenix.

Na ekspozycji zostaną zaprezentowane dostojne wizerunki członków dynastii Orańskiej, poruszające przedstawienia religijne, tajemnicze martwe natury, urzekające przedstawienia roślin i zwierząt oraz zabawne sceny z życia codziennego. Prócz malarstwa, na wystawie znajdzie się wybór unikalnych obiektów rzemiosła i druków, na co dzień niedostępnych szerokiej publiczności: rzadki globus Blaeua, oryginalna broń, mapy, złote medale, bogato rzeźbione meble oraz legendarna ceramika z Delft.

Wyjątkowym obiektem na wystawie będzie sprowadzony z Holandii portret Jana Makowskiego, szwagra Rembrandta. Pokaz zostanie uświetniony także przez trzy pejzaże holenderskie ze zbiorów Dulwich Picture Gallery w Londynie. Wystawie będzie towarzyszył katalog zawierający eseje i noty ze zdjęciami obiektów.

 

Caravaggio i inni mistrzowie. Dzieła z kolekcji Roberta Longhiego

listopad 2021 – luty 2022

Roberto Longhi (1890-1970) – włoski historyk sztuki, autor opracowań i kurator wystaw poświęconych twórczości Caravaggia, uważany jest za jednego z najwybitniejszych znawców dorobku mistrza.

Jedno z najsłynniejszych dzieł z kolekcji Longhiego to płótno Michelangela Merisi, zw. Caravaggio Chłopiec ugryziony przez jaszczurkę (1596-1597). Pozyskany ok. 1928 r. obraz nie tylko stanowił przedmiot dumy właściciela, ale i źródło inspiracji – Longhi osobiście wykonał rysunkową kopię obrazu, która również zostanie pokazana w Warszawie.

Oprócz obrazu Caravaggia, na ekspozycję złoży się ponad czterdzieści płócien innych mistrzów włoskich i północnoeuropejskich. Prace takich malarzy, jak m.in., Lorenza Lotto (przedstawienia świętych) czy Battisty del Moro (Judyta z głową Holofernesa) pokażą, jak radzili sobie z przedstawianiem światłocienia malarze starsi od Caravaggia.

Największa grupa eksponowanych dzieł obejmować będzie prace tzw. caravaggionistów – artystów, na postrzeganie świata których zasadniczy wpływ miały rozwiązania artystyczne, wypracowane przez mistrza. Podziwiać będzie można powstałe na przestrzeni całego XVII w., płótna mistrzów tworzących w Italii, jak m.in. Jusepe de Ribera (wizerunki apostołów), Domenico Fetti (Pokutująca Maria Magdalena), Carlo Saraceni (sceny ze Starego Testamentu), Giovanni Battista Caracciolo (Złożenie do grobu) czy Mattia Preti (Zuzanna i starcy). Liczny będzie zespół malowideł, odwołujących się do stylu Caravaggia, autorstwa artystów z krajów leżących na północ od Alp – Francji i Holandii. Tu na wymienienie zasługują kompozycje m.in.: Valentina de Boulogne (Zaparcie się św. Piotra), Dircka van Baburena (Pojmanie Chrystusa), Matthiasa Stomera (dwie sceny z historią Tobiasza) i Gerrita van Honhorsta (Czytający mnich).

Wystawie będzie towarzyszył katalog zawierający eseje i noty, autorstwa wyróżniających się   badaczy sztuki dawnej z kilku włoskich muzeów.

 

POKAZY TOWARZYSZĄCE EKSPOZYCJI STAŁEJ

Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo

15.03. – 30.04. 2021 r.

18 marca 2021 r. przypada 100. rocznica podpisanie traktatu pokojowego w Rydze, kończącego wojnę polsko-bolszewicką, na mocy którego zostały wyznaczone granice państwa polskiego na wschodzie oraz uregulowano kwestie odszkodowań dla Polski. Artykuł XI tego dokumentu zawierał postanowienia o zwrocie Polsce mienia kulturalnego, w tym zbiorów bibliotecznych, zagrabionych przez Rosję od 1772 r. Był to punkt wyjścia do trwającej 15 lat rewindykacji polskich dóbr kultury. Akcja ta stała się wydarzeniem bezprecedensowym w skali europejskiej, zarówno jeśli chodzi o skalę przedsięwzięcia, miejsce jego przeprowadzania (na terytorium innego kraju), jak i czasu trwania. Do Polski powróciło wiele bezcennych dzieł sztuki oraz pamiątek narodowych, które Rosjanie wywozili przez cały okres zaborów.

Dzięki heroicznej postawie członków komisji rewindykacyjnej, do ograbionych wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie powróciło ponad 2 tys. dzieł sztuki, w tym przedmioty z dawnych kolekcji króla Stanisława Augusta. Szczególnie ważny był zwrot obrazów pędzla Marcello Bacciarellego oraz Bernarda Belotta zw. Canalettem, które dziś możemy podziwiać w Salach Rady oraz Canaletta, czy też Pokoju Marmurowym. Lata 20. i 30. XX w., to czas przywracania wnętrzom Apartamentów Wielkiego i Królewskiego wyglądu z czasów doby stanisławowskiej, w dużej mierze poprzez ponowne wkomponowanie w ich przestrzeń rewindykowanych obrazów, mebli, rzeźb i innych przedmiotów sztuki zdobniczej. Ten żmudny proces miał na celu przywrócenie blasku i prestiżu dawnej rezydencji królów i Rzeczypospolitej, jednego z najważniejszych symboli odrodzonego państwa polskiego. Został on brutalnie przerwany przez wybuch II wojny światowej i kompletne unicestwienie Zamku Królewskiego.

Wystawa, przygotowywana dla przypomnienia jednego z najważniejszych wydarzeń z dziejów II RP i historii Zamku Królewskiego, będzie ona składać się z dwóch części:

  1. prezentacji dokumentów związanych z procesem rewindykacji polskich dzieł sztuki z Rosji sowieckiej, w tym dzieł sztuki z dawnego wyposażenia Zamku Królewskiego, oraz fotografii ukazujących wygląd sal zamkowych w okresie: zaborów – kiedy były wyposażone w komplety mebli i obrazów z rosyjskich zbiorów; I wojny światowej – pozbawione jakiegokolwiek wyposażenia; oraz II RP – gdy do wnętrz zamkowych powróciły dzieła sztuki, w większości z dawnej kolekcji króla Stanisława Augusta; [termin prezentacji: 15 marca-15 kwietnia 2021 r.]
  2. specjalna ścieżka zwiedzania po Apartamentach Wielkim i Królewskim, z zaznaczeniem dzieł sztuki, które zostały odzyskane na mocy postanowień traktatu ryskiego, a także reprodukcje zdjęć, ukazujących zmiany w wyglądzie i wystroju sal od 1900 do 1939 r. [termin prezentacji: 15 marca-31 grudnia 2021 r.].

Ekspozycję poprzedzi posterowa wystawa IPN, prezentowana na Dziedzińcu Wielkim Zamku od 15 marca, która będzie również będzie poświęcona traktatowi ryskiemu.

 

Pasy kontuszowe

W Zamku Królewskim przechowywana jest kolekcja pasów polskich, zwanych kontuszowymi, licząca trzydzieści siedem obiektów. Wśród nich znajdują się zarówno zabytki zakupione od prywatnych właścicieli i na rynku antykwarycznym, jak i dary, tym cenniejsze, że niejednokrotnie będące pamiątkami rodzinnymi.

W kolekcji zamkowej reprezentowane są wyroby z najważniejszych persjarni, działających na terenie Rzeczypospolitej: w Nieświeżu, Słucku, Grodnie, Kobyłce, Warszawie, Lipkowie pod Warszawą, Krakowie, a także pasy wytworzone poza jej granicami (m.in. w Lyonie oraz tkaniny o nieustalonej proweniencji.

W Sali Rady Zamku Królewskiego pokazana zostanie część kolekcji. Wśród pasów wybranych na ekspozycję znajdą obiekty reprezentujące większość wytwórni,  a także najnowsze nabytki.

Całą kolekcję można poznać dzięki katalogowi wydanemu w 2019 r. w serii prezentującej zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

Skarby Stanisława Augusta. Złote monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego

Medalierska seria z wizerunkami królów Polski wykonana dla Stanisława Augusta to jedna z najwspanialszych ikon polskiej numizmatyki, ważna także dla całego polskiego dziedzictwa kulturowego. Jest jednocześnie ściśle związana z Zamkiem Królewskim  w Warszawie. Tu bowiem ostatni król Polski miał swoją kolekcję monet i medali, tu także,  w Pokoju Marmurowym znajdują się 22 portrety polskich władców pędzla Marcello Bacciarellego, na których wzorowali się autorzy stempli królewskich medali – Jan Filip Holzhaeusser i Jan Jakub Reichel.

Historia sprawiła, że większość złotych egzemplarzy serii – przeznaczonych dla króla – znajduje się w tej chwili poza granicami Polski, w Kijowie. Tylko jeden medal, przedstawiający Zygmunta III Wazę pozostał w Polsce, w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Tym cenniejsza jest inicjatywa Narodowego Banku Polskiego, który postanowił odtworzyć te wspaniałe dzieła, tym razem w formie monet. W ramach planów emisyjnych wartościowe egzemplarze złote o nominale 500 złotych są rokrocznie przekazywane przez Narodowy Bank Polski do Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie docelowo (seria nie jest ukończona) mają reprezentować złoty komplet wybity dla Stanisława Augusta.

 

Wokół Chopina, wokół salonu

Celem wystawy jest przedstawienie postaci Fryderyka Chopina oraz wybranych chwil z jego życia na tle epoki, zarówno w Polsce, jak i po jej opuszczeniu przez kompozytora, głównie w Paryżu. Ponieważ życie to toczyło się przede wszystkim w salonach, salon jak  w soczewce ogniskował wszelkie nowinki artystyczne. Toteż wystawa akcentuje zwłaszcza jego rolę w życiu Chopina oraz związki kompozytora z rodami szlacheckimi. Pokazany zostanie fortepian z epoki, a obok niego obraz Henryka Siemiradzkiego Chopin grający dla Radziwiłłów oraz portret Marceliny Czartoryskiej z domu Radziwiłł, która była obecna przy śmierci Chopina, pędzla Jana Matejki. Przy fortepianie znajdzie się lista gości z dworku Radziwiłłów w Antoninie z podpisem Chopina oraz efektowny, a całkowicie inny od współczesnych, tzw. paszport, prezentowany dwustronnie, który de facto jest pozwoleniem na wjazd do Francji po powrocie z Anglii. Wybrane listy pozwolą na próbę samodzielnego odczytania choć kilku słów z kaligraficznego, pięknego pisma, a rękopisy utworów – na poznanie sposobu komponowania i zaznajomienie się z ulubionymi formami muzycznymi: mazurek, etiuda, nokturn, polonez….

Pozostałe obrazy, rękopisy, popiersia, makieta pomnika Chopina z Łazienek, karykatura i wybrane drobiazgi tworzyć będą tło zainscenizowanego salonu z epoki.

Poprzez wystawę staramy się przybliżyć zwiedzającym nie tylko samą postać kompozytora, ale też środowisko, w którym przyszło mu żyć. Mamy nadzieję, że ekspozycja będzie wydarzeniem nie tylko dla wąskiego grona znawców muzyki wielkiego kompozytora, ale także dla tych wszystkich, którzy zechcą rozwinąć swoją wiedzę o Chopinie i jego epoce.

 

Polskie orły wojskowe 1914-1945

 

Od początku istnienia wolnej Rzeczypospolitej wojsko było gwarantem jej niepodległości. Szczególnie ważnym w okresie porozbiorowym, gdy o państwo trzeba było walczyć, by je odtworzyć, a później utrzymać. Orzeł – godło Polski – był najważniejszym znakiem polskiego żołnierza. To właśnie ten znak, noszony przede wszystkim na żołnierskich czapkach, będzie tematem przewodnim planowanej wystawy Zamku Królewskiego w Warszawie.

Na ekspozycji chcielibyśmy przedstawić kilkaset orłów z wojskowych czapek, począwszy od Legionów Polskich, poprzez orły armii II Rzeczypospolitej, aż po odznaki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Dopełnieniem wystawy będą egzemplarze paradnej broni – szable z motywami orłów wojskowych. W charakterze tła głównego tematu, chcielibyśmy zaprezentować także przykłady mundurów, jeden z nielicznych ocalonych sztandarów z okresu II RP, a także materiały ikonograficzne – obrazy i zdjęcia przedstawiające żołnierzy polskich.

 

 

Królewska wystawa kwiatów: Muzeum w zgodzie z naturą

9 – 13 czerwca 2021

Wystawa stanie się dopełnieniem programu Muzeum w zgodzie z naturą, określonego koncepcją przedstawiania przyrody w Ogrodach jako kolekcji muzealnych. Ekspozycja, której wiodącym motywem będzie hasło Róża i Bioróżnorodność i której miejscem prezentacji staną się Arkady Kubickiego i Ogrody zamkowe, przejmie rolę wystawienniczej narracji w zakresie eksponowania okazów roślin w naturalnym środowisku i w historycznych wnętrzach krajobrazowych.

Wystawa, zaplanowana jako wydarzenie kulturalno-artystyczne, łączące sztukę, florystykę, architekturę krajobrazu, ma dostarczyć odbiorcom doświadczenie piękna, radości, pozytywnych emocji, kontaktu z historią, naturą i kulturą.

Może też być odpowiedzią na potrzebę odreagowania stresu po miesiącach ograniczeń
i izolacji, potrzebę spotkań, interakcji i realnego doświadczenia.

Kluczowym momentem wydarzenia będzie uroczyste nadanie imienia nowej, oryginalnej odmianie róży, zakupionej przez Zamek i nazwanej Królowa Warszawy. Zamek powiększa tym samym własną kolekcję oryginalnych odmian roślin.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Cykl webinariów Jubileusz Zamku Królewskiego

Webinaria z udziałem pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie, ukazujące kulisy ich codziennej pracy, dotyczącej m.in. konserwacji dzieł sztuki, organizacji wystaw, uroczystości państwowych, koncertów, działalności edukacyjnej.

Termin: 3 poniedziałek miesiąca, godz. 18.00

15.02.– Jak Feniks z popiołów; Agnieszka Jędrzejewska-Kurek, Bożena Radzio

15.03. – Najcenniejsze dary na rzecz Zamku Królewskiego; dr Artur Badach, Beata Gadomska

19.04. – Konserwacja dzieł sztuki; Tomasz Buźniak

17.05. – Królewskie Ogrody i ich pielęgnacja; Monika Drąg

21.06. – Muzyka we wnętrzach Zamku Królewskiego; Aleksandra Buszta-Bąk

 

Debaty filozoficzno-społeczne

Cykl debat poświęconych ważnym zagadnieniom z zakresu historii myśli politycznej
i filozoficznej, filozofii kultury, sztuki oraz literatury, a także nauk ekonomicznych;

Termin: 2 poniedziałek miesiąca, godz. 18.00

8.02. – Kim będziemy po Covidzie? Filozoficzne interpretacje konsekwencji pandemii

1.03. – Ekonomiczna przyszłość Europy

Konferencje naukowe:

Odbiór Konstytucji 3 maja 1791 r. przez współczesnych w Rzeczypospolitej i w Europie

Fenomen Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego

Konferencja naukowa w 400. rocznicę bitwy chocimskiej,

Konferencja poświęcona panowaniu Michała Korybuta Wiśniowieckiego,

Zamek Królewski w okresie II RP – konferencja związana z otwarciem Apartamentu Prezydenta Ignacego Mościckiego

 

Uczymy po królewsku oferta edukacyjna

Edukacja w Zamku to solidna porcja wiedzy i tylko dobre emocje. Stacjonarnie i online, dla przedszkoli, szkół, rodzin z dziećmi i dorosłych.

Królewska szkoła online– lekcje dostępne na platformie zoom

Przy wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia, edukatorzy zwracają uwagę na detale dzieł sztuki, pozwalają zobaczyć z bliska wybrane zabytki. Zajęcia wyzwalają kreatywność, pogłębiają świadomość i ekspresję kulturalną uczestników. Do wyboru 18 tematów, w tym lekcje z projektu #ZamieńSzkołęNaZamek, w których dzieła sztuki ilustrują konkretne tematy z podstawy programowej.

Twoja najpiękniejsza lekcja historii – zajęcia stacjonarne w przestrzeni muzeum

Kluczowym elementem e lekcji muzealnych, odbywających się na ekspozycji Zamku Królewskiego, jest bezpośredni kontakt uczniów z dziełami sztuki. Wybranym zajęciom towarzyszą przedstawienia teatralne i pokazy filmów. Do wyboru 69 tematów, w tym
i warsztaty.

Zamek na wynos – zajęcia, mające charakter warsztatowy, prowadzane są w salach przedszkolnych i klasach uczniów.

Prowadzący przekazują uczestnikom drobne przykłady dzieł sztuki rzemieślniczej, co pozwala uczniom na manualne odkrywanie tajemnic związanych z różnymi dziedzinami kultury. Do wyboru –7 tematów.

Pełna oferta edukacyjna 2021 Zamku Królewskiego znajduje się na stronie: www.zamek-krolewski.pl/edukacja

Dodatkowe informacje – w naszych mediach społecznościowych:

http://www.facebook.com/zamek.krolewski.warszawa

https://www.facebook.com/EdukacjaZamekKrolewskiwWarszawie