"Polityka gromadzenia zbiorów, prawo autorskie, umowy nabycia" - bezpłatne szkolenie

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych oraz Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu

Polityka gromadzenia zbiorów, prawo autorskie, umowy nabycia

18 października 2022 r., rejestracja od godz. 9.30

Sala Koncertowa
 

Każde muzeum zobowiązane jest do określenia zasad gromadzenia i kształtowania profilu kolekcji, funkcjonujących jako polityka gromadzenia zbiorów. Zasady te dotyczą zarówno merytorycznego zakresu gromadzonych zbiorów, jak i sposobów ich pozyskiwania oraz stosowanych reguł organizacyjno-prawnych.

Prawidłowo pozyskane prawo do dysponowania eksponatami obejmuje nie tylko własność obiektów, ale także majątkowe prawo autorskie, które pozwala na właściwe i pełne wykorzystanie zgromadzonego zasobu. Podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami i omówimy konkretne przypadki, związane np. z brakiem spadkobierców twórcy, z którymi możliwe byłoby uregulowanie statusu autorsko-prawnego nabytych już eksponatów. Omówimy i zaprezentujemy przykładowe umowy nabycia (sprzedaży i darowizny) oraz zasygnalizujemy, jakich zapisów unikać, a które są niezbędne. Przedstawimy różnice między własnością i posiadaniem oraz określimy moment przejścia/przejęcia własności. 

Podczas szkolenia będzie możliwość zapoznania się z działalnością partnera Stowarzyszenia – firmą Mobile MS.

Zaplanowaliśmy czas na dyskusję po każdym wystąpieniu, dlatego podczas rekrutacji na szkolenie (via formularz zgłoszeniowy) oraz w czasie szkolenia zachęcamy do zadawania pytań, zgłaszania uwag i problematycznych kwestii. Wszelkie pytania są mile widziane! 

Przewidziana liczba uczestników wynosi 80 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla pracowników muzeów z województwa mazowieckiego, a w następnej kolejności również dla muzealników z innych regionów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 11 października 2022 r. na adres e-mailowy: inwentarze@zamek-krolewski.pl

Po tym terminie zostaną Państwo powiadomieni o przyjęciu na szkolenie.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od koordynatorów szkolenia:

Bogusława Klat – Główny Inwentaryzator Zamku Królewskim w Warszawie-Muzeum, 
e-mail: bklat@zamek-krolewski.pl

Natalia Fyderek – Główny Inwentaryzator Muzeum Fotografii w Krakowie, e-mail:
natalia.fyderek@mufo.krakow.pl