Konstytucja 3 maja – filmy edukacyjne

 

Zapewne wiecie, że to właśnie na Zamku Królewskim w Warszawie, w Sali Senatorskiej, uchwalono jeden z najważniejszych dokumentów w historii Konstytucję 3 maja. Była to pierwszą w Europie, a druga na świecie – po uchwalonej cztery lata wcześniej Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki – ustawa zasadnicza, a więc regulująca funkcjonowanie całego państwa. Światła i nowoczesna w swojej koncepcji stanowiła próbę wydobycia Rzeczypospolitej z głębokiego politycznego kryzysu, w jakim kraj znalazł się u schyłku XVIII stulecia. Choć na skutek działań wrogich ościennych mocarstw próba ta okazała się daremna, na stałe zapisała się w pamięci narodu jako jeden z najważniejszych symboli walki o suwerenność i sprawiedliwość.

Zapraszamy Was do oglądania krótkich filmów edukacyjnych, które w przystępny sposób przybliżą Wam konkretne zapisy historycznego dokumentu i pomagają lepiej zrozumieć istotę jego fenomenu.   

Preambuła

Artykuł I „Religia panująca”

Artykuł II „Szlachta ziemianie”

Artykuł III „Miasta i mieszczanie”

Artykuł IV „Chłopi i włościanie”

Artykuł V „Rząd, czyli oznaczanie władz publicznych”Artykuł VI „Sejm, czyli władza prawodawcza”Artykuł VII „Król, władza wykonawcza”


 

Artykuł VIIII „Władza sądownicza”

W przygotowaniu:

Artykuł IX „Regencja”

Artykuł X „Edukacja dzieci królewskich”

Artykuł XI „Siła zbrojna narodowa”