JANA MATEJKI DZIEJE CYWILIZACJI W POLSCE

JANA MATEJKI DZIEJE CYWILIZACJI W POLSCE Ewa Suchodolska, Marek Wrede
Warszawa 1998, 116 s., 12 il. kolorowych, 12 plansz konturowych
ISBN 83-7022-093-2
Cena: 30,00 zł
Nakład wyczerpany

Album jest próbą przybliżenia jedynego w swoim rodzaju malarsko-literackiego dzieła Jana Matejki, stanowiącego stały element wystroju sal zamkowych (depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie). Złożyło się na nie 12 szkiców olejnych namalowanych w latach 1888-1889, którym towarzyszą autorskie komentarze. Dzieło to, prezentujące najważniejsze wydarzenia, zjawiska i procesy składające się na dzieje państwa polskiego i jego kultury, stanowi swoistą kwintesencję i zarazem podsumowanie twórczości Matejki.

Istotne trudności z odbiorem zawartych w obrazach treści ideowo-dydaktycznych skłoniły autorów do próby ich wyjaśnienia. We wstępie omawiają światopoglądowe i naukowe podstawy twórczości Matejki na tle poglądów środowiska tzw. krakowskiej szkoły historycznej, z którą był mocno związany. W esejach towarzyszących reprodukcjom obrazów zapoznają czytelnika z przedstawianymi faktami i zjawiskami historycznymi, także postaciami występującymi na obrazach, a w toku dalszej analizy starają się wyjaśnić symbolikę i złożone ideowe przesłania artysty - zarazem historyka i filozofa. Załączone plansze konturowe są próbą pełnej identyfikacji około 300 postaci wymienionych w opisach Matejki z osobami przedstawionymi na obrazach.