Dział Marketingu - Sekcja Protokołu


Lesław Krzewski
tel. 22 35 55 323,
e-mail: l.krzewski

Paweł Gutt
tel. 22 35 55 301,
e-mail: p.gutt

Marta Smolińska
tel. 22 35 55 336,
e-mail: m.smolinska

Regina Lubelska
tel. 22 35 55 374,
e-mail: r.lubelska

***

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

Plac Zamkowy 4

00-277 Warszawa

fax 22 35 55 127
e-mail: protokol