Ogrody zamkoweReprezentacyjny ogród zawsze stanowił niezbędne dopełnienie rezydencji monarchów i możnych.  Pierwsze wzmianki o Ogrodzie Zamku warszawskiego pochodzą z XV w., a więc z zamierzchłych czasów książąt mazowieckich. W kolejnych stuleciach jego losy były zmienne – na skutek zawirowań historycznych pojawiał się i znikał, kurczył i rozszerzał, popadał w zaniedbanie i odzyskiwał swój blask. Prawdopodobnie  jednak nigdy nie prezentował się tak okazale jak dziś.

Ogrody zamkowe – niedawno zrewitalizowany Górny i oczekujący na rychłą rewitalizację Dolny – tworzą wzajemnie dopełniającą się całość, stylistycznie łączącą ducha modernizmu międzywojennego z elementami sztuki baroku. Elementami, które przetrwały z czasów przedwojennych, są dwa imponujące boskiety z grabów, tworzące zjawiskowy labirynt u stóp skarpy. Usytuowany na zboczu Ogród Górny został zaś pieczołowicie odtworzony na bazie dostępnej ikonografii, m.in. obrazów Canaletta, fotografii z okresu międzywojennego, a także planów rozbudowy ogrodów z końca lat 30., których realizację uniemożliwił wybuch wojny.

Ogrody zamkowe to dziś wymarzone miejsce odpoczynku, dostępne dla wszystkich chętnych. Z jednej strony otoczone majestatyczną bryłą Zamku, z drugiej otwierające się na piękną panoramę doliny Wisły, tworzą czarującą przestrzeń, będącą idealną odskocznią od zgiełku miasta.


Godziny otwarcia

Wejście do Ogrodu Górnego:

1. przez Skarbiec: dla osób, które posiadają bilet na zwiedzanie wszystkich tras zamkowych, wystaw stałych i czasowych (Trasa Zamkowa, Galeria Lanckorońskich, pałac Pod Blachą, wystawa Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego)
2. od ulicy Steinkellera: przejście przez taras przy Cafe Zamek
3. od ulicy Grodzkiej i Arkad Kubickiego: wejście szerokimi schodami nad Arkadami