29. Warszawskie Spotkania Muzyczne, 15 maja 2015 r.

29. Warszawskie Spotkania Muzyczne


15 maja 2015 r.

 

godz. 19.00  

 

Sala Wielka

 

Sekstet proMODERN w składzie:


Katarzyna Bienias – sopran
Ewa Puchalska – mezzosopran
Ewelina Rzezińska – mezzosopran
Andrzej Marusiak – tenor
Krzyszto Chalimoniuk – bas baryton
Piotr Pieron - bas, kierownictwo artystyczne


Miłosz Bembinow ShakeSpired na sekstet wokalny (2015)**
Andrzej Borzym jr 4 pieśni do słów  Williama Shakespeare'a  (2015)**
Krzesimir Dębski  Muzyka do Sonetu#1 i 2  Wiliama Szekspira (2015)*
Krzysztof Herdzin  Trzy Sonety Szekspira (18, 25, 59) (2015)**
Anna Ignatowicz-Glińska Sonet 116 na sekstet wokalny, do słów Williama Szekspira  (2015)**
Paweł Łukaszewski  Shakespeare's Sonnet Weary with toil, I haste to my bed (Sonnet XXVII) (2015)*
Stanisław Moryto Trzy sonety do słów Williama Szekspira na sekstet wokalny  (2015)*
Tomasz Jakub Opałka ...lips to kiss... na sekstet wokalny (2015)*

*   prawykonanie
** prawykonanie – utwór zamówiony w ramach programu „Kolekcje –
     Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca
     ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 

 

 

Bezpłatne zaproszenia na koncerty wydawane będą w Sieni Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie na pół godziny przed każdym z koncertów.

 

ss