Koncerty

 
       
  • koncert3
  • koncert2
  •  
Zamek Królewski posiada długą tradycję życia muzycznego.

Za panowania Wazów powstała na dworze kapela królewska z udziałem muzyków zagranicznych, a w południowym skrzydle Zamku wybudowano teatr dworski. Od 1628 r. wystawiano tu opery włoskie, a także utwory pisane na zamówienie Władysława IV. Tym samym Zamek stał się miejscem prezentacji pierwszego spektaklu operowego w Rzeczypospolitej.

Ostatni król - Stanisław August (mecenas nauki i sztuki) - zadbał, by w ramach przebudowy Zamku powstała sala koncertowo-widowiskowa. Doprowadził również do reaktywacji orkiestry królewsko-teatralnej oraz zaangażował znakomitych artystów - kompozytorów i wykonawców z całej Europy. W tym okresie w programach koncertów zamkowych proponowano ten sam repertuar, który wykonywany był w salach koncertowych Paryża, Londynu i Wiednia.

Obecna działalność Zamku Królewskiego jest naturalną konsekwencją wspomnianych tradycji muzycznych.

Koncerty odbywają się w Sali Koncertowej oraz Sali Wielkiej (Balowej).

RepertuarOrganizacja koncertów w Zamku Królewskim
Aleksandra Buszta-Bąk

 

 


Ceny biletów