Glos Eksperta

Przedstawiając naszą wyjątkową historię i cenne zbiory, oddajemy głos ekspertom. O perłach ekspozycji stałych oraz nowościach w kolekcji, ciekawostkach z nimi związanych, dziejach powojennej odbudowy Zamku bądź spektakularnych wydarzeniach z ostatniego czasu opowiadają m.in. nasi kuratorzy, zasłużeni budowniczy i współpracownicy.

konserwator


WEBINARIA "HISTORIA PO KRÓLEWSKU"

Oto archiwum cyklu spotkań „Historia po królewsku”, które spotkały się z licznym, aktywnym udziałem internautów. Polecamy zapoznanie się z różnorodną tematyką webinariów, prezentowanych przez prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, oraz innych wybitnych specjalistów z dziedziny historii ceremoniału, wielkich wydarzeń w dziejach Polski, a także malarstwa, sztuki ogrodowej i ceramiki światowej klasy. Przed Państwem następujący wybór:


OBRAZY REMBRANDTA

To jedne z najważniejszych dzieł sztuki w kolekcji  Zamku Królewskiego w Warszawie i powód do dumy nie tylko w skali zbiorów krajowych. Przyczyny takiej opinii powinny wyjaśnić relacje zarówno Reginy Dmowskiej – konserwatorki dzieł Rembrandta van Rijn, jak i Alicji Jakubowskiej – specjalistki malarstwa.


TAJEMNICE WIEŻY ZEGAROWEJ

Jak połączyć wartość budulca zamkowych hełmów wież i tajemnic Wieży Zegarowej z istotą współpracy z Mecenasem Zamku – spółką KGHM Polska Miedź S.A.? O znalezieniu zbieżnych punktów opowiada Konrad Nawrocki z Ośrodka Sztuki.


KRÓLEWSKA KONSERWACJA

Odkrywamy tajniki ciekawego procesu konserwacji. Oto relacje i komentarze naszych fachowców. Dzięki nim cenne dzieła sztuki nabierają ponadczasowego blasku.


KRÓLEWSKA KOLEKCJA PORCELANY I SZKŁA

Porcelana miśnieńska, majolika, szkło, elementy zastawy królewskiej i inne cenne wyroby ceramiczne i szklane fachowo omówione przez  naszych specjalistów. Takie dzieła nie tylko uwiarygodniają funkcje królewskich pomieszczeń, charakteryzując obyczajowość, kulturę i tradycję, ale także nadają im odpowiednią rangę kulturową i artystyczną


KOLEKCJA MILITARIÓW

To poniekąd pokłosie udostępnionej na początku roku stałej wystawy Kolekcja militariów, która niebawem znów będzie otwarta dla zwiedzających. Najważniejsze dzieła z tego zbioru przedstawia dr Tomasz Mleczek, kurator ekspozycji.


KOLEKCJA NUMIZMATÓW

W Zamku znajduje się bogata kolekcja numizmatów, które prezentowane były tak przy okazji wystaw czasowych, jak i na ekspozycji stałej. Na najciekawsze jej elementy zwraca uwagę Michał Zawadzki, kurator zamkowego zbioru.


NABYTKI MALARSTWA

Oprócz znanych i kojarzonych z zamkową ekspozycją dzieł malarskich, w zasobach naszego muzeum znajdują się niedawno zakupione lub pozyskane w depozyt obrazy, często unikatowe, jak Portret ostatniego pustelnika z Góry św. Bronisławy –Jana Matejki. Stanowią istotne uzupełnienie naszej kolekcji, poprzez odniesienie do wydarzeń historycznych oraz koneksji dworskich. Oto najważniejsze z nabytków w fachowym ujęciu naszych specjalistów.


ARCHEOLOGIA

Odkrycia archeologiczne na terenie Zamku miały istotny wpływ na opracowywanie historii budowli w połączeniu z historią Warszawy. O najciekawszych z nich opowiadają nasi archeolodzy, odkrywając kulisy swojej fascynującej pracy.


ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

Odwołanie do najnowszej Zamku, zamienionego w ruinę podczas ostatniej wojny. Etos Feniksa, odrodzonego z popiołów, potwierdzony relacjami filmowymi i wspomnieniami inż. Ireny Oborskiej, architekta odbudowy Zamku.


"ZAMKOWY SŁOWNIK" ORAZ WYBRANE DZIEŁA

Seria „Zamkowego słownika” w połączeniu z prezentacją wybranych dzieł to źródło wiedzy dla poszukujących nowych nieznanych lub mało upowszechnionych wątków z historii sztuki w konfrontacji z zamkową kolekcją.


CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE

Dzieje Zamku w połączeniu z losami Warszawy, a także ciekawostki historyczne i walory mało znanych dzieł w najlepszym ujęciu zamkowych specjalistów.