Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

 

Kontakt:

tel./fax (22) 35 55 574 czynny w czwartki w godz. 13.00-15.00
e-mail: tpz

Numer rachunku:
BANK PEKAO S.A.
94 1240 6175 1111 0000 4576 3777 Nr KRS: 0000143853 Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego posiada status instytucji pożytku publicznego.