6 grudnia 2023 r. – Wytwórstwo uzbrojenia ochronnego w Koronie i zachodniej Europie w I połowie XVI w. – wykład online z cyklu towarzyszącego wystawie Z Norymbergi do Mediolanu

1112 grudnia 2023 r. – Kolekcje królów polskich – konferencja naukowa

27 grudnia 2023 r. – Uzbrojenie piechoty zaciężnej na przełomie XV i XVI w. – wykład online z cyklu towarzyszącego wystawie Z Norymbergi do Mediolanu

24 stycznia 2024 r. – Fenomen stylu maksymiliańskiego  w płatnerstwie na przykładzie uzbrojenia ochronnego z polskich kolekcji – wykład online z cyklu towarzyszącego wystawie Z Norymbergi do Mediolanu

7 lutego 2024 r. – Sztuka czy nauka? Szermierka włoska w XV i XVI w. – wykład online z cyklu towarzyszącego wystawie Z Norymbergi do Mediolanu
 


Zapisy z poprzednich webinariów znajdziecie Państwo na naszym kanale na YouTube >
 


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/node/675