Kronika Zamkowa. Roczniki

ISSN 0239-4898

„Kronika Zamkowa. Roczniki” jest czasopismem naukowym afiliowanym przy Zamku Królewskim w Warszawie i wydawanym przez Ośrodek Wydawniczy „Arx Regia”. Problematyka publikowanych przez nią tekstów koncentruje się przede wszystkim na dziejach i funkcjonowaniu dworu oraz najważniejszych instytucji władz państwowych w Rzeczypospolitej i Europie, historii kolekcji i kolekcjonerstwa oraz historii Zamku Królewskiego w Warszawie i jego zbiorów.

Oprócz studiów i artykułów z dziedzin historii, historii sztuki i archeologii publikuje teksty źródłowe i dokumentacyjne, recenzje i omówienia najnowszych publikacji oraz wystaw.

Pierwszy numer „Kroniki Zamkowej” ukazał się w 1983 r. Jej pierwszym redaktorem naukowym był Profesor Aleksander Gieysztor, a w roku 1992 funkcję tę przejął Profesor Andrzej Rottermund. W latach 1986–1991 czasopismo funkcjonowało jako dwumiesięcznik, od 1992 r. półrocznik, a od 2015 r. – w zmienionej szacie graficznej – jako rocznik.

Zasady przyjmowania tekstów

Redakcja „Kroniki Zamkowej. Roczników” przyjmuje jedynie oryginalne, niepublikowane wcześniej teksty. Zgłaszany tekst powinien być przygotowany zgodnie z zaleceniami Redakcji (zob. Instrukcja redakcyjna).

Złożenie rękopisu jest równoznaczne z deklaracją Autora, że praca nie była nigdzie publikowana i nie jest zgłoszona do druku w innym czasopiśmie, oraz zgodą na poddanie tekstu procesowi recenzji na przyjętych przez „Kronikę Zamkową” zasadach (zob. Zasady recenzowania artykułów i lista recenzentów)

Redakcja dokonuje pierwszej weryfikacji złożonych tekstów. Zaakceptowane prace przekazywane są recenzentom.

Po przyjęciu do druku zostaje zawarta umowa licencyjna między Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum a Autorem tekstu. Redakcja „Kroniki Zamkowej” stosuje procedury mające przeciwdziałać przypadkom nieujawniania udziału w tworzeniu tekstu rzeczywistych autorów (ghostwriting) oraz dopisywania do listy autorów osób, które miały znikomy udział w jego powstaniu (guest autorship).

Aktualny numer

ISSN 0239-4898  „Kronika Zamkowa. Roczniki” jest czasopismem naukowym afiliowanym przy Zamku Królewskim w Warszawie i wydawanym przez Ośrodek Wydawniczy „Arx Regia”. Problematyka publikowanych przez nią tekstów koncentruje się przede wszystkim na dziejach i funkcjonowaniu dworu oraz najważniejszych instytucji władz państwowych w Rzeczypospolitej i Europie, historii kolekcji i kolekcjonerstwa oraz historii Zamku Królewskiego w Warszawie i jego zbiorów.  Oprócz studiów i artykułów z dziedzin historii, historii sztuki i archeologii publikuje teksty źródłowe i dokumentacyjne, recenzje i omówienia najnowszych publikacji oraz wystaw.  Pierwszy numer „Kroniki Zamkowej” ukazał się w 1983 r. Jej pierwszym redaktorem naukowym był Profesor Aleksander Gieysztor, a w roku 1992 funkcję tę przejął Profesor Andrzej Rottermund. W latach 1986–1991 czasopismo funkcjonowało jako dwumiesięcznik, od 1992 r. półrocznik, a od 2015 r. – w zmienionej szacie graficznej – jako rocznik.  Zasady przyjmowania tekstów  Redakcja „Kroniki Zamkowej. Roczników” przyjmuje jedynie oryginalne, niepublikowane wcześniej teksty. Zgłaszany tekst powinien być przygotowany zgodnie z zaleceniami Redakcji (zob. Instrukcja redakcyjna).  Złożenie rękopisu jest równoznaczne z deklaracją Autora, że praca nie była nigdzie publikowana i nie jest zgłoszona do druku w innym czasopiśmie, oraz zgodą na poddanie tekstu procesowi recenzji na przyjętych przez „Kronikę Zamkową” zasadach (zob. Zasady recenzowania artykułów i lista recenzentów)  Redakcja dokonuje pierwszej weryfikacji złożonych tekstów. Zaakceptowane prace przekazywane są recenzentom.  Po przyjęciu do druku zostaje zawarta umowa licencyjna między Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum a Autorem tekstu. Redakcja „Kroniki Zamkowej” stosuje procedury mające przeciwdziałać przypadkom nieujawniania udziału w tworzeniu tekstu rzeczywistych autorów (ghostwriting) oraz dopisywania do listy autorów osób, które miały znikomy udział w jego powstaniu (guest autorship).  Aktualny numer

spis treści >

Redakcja:

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (redaktor naczelny)

dr Artur Badach

dr Jacek Żukowski (sekretarz redakcji)

Redaktor tekstów anglojęzycznych: Marcin Turski

Rada Redakcyjna:

prof. Andrzej Rottermund

prof. Juliusz A. Chrościcki

prof. Tadeusz Bernatowicz

prof. Wojciech Tygielski

prof. Robert Kunkiel

prof. Gerard Sabatier (Grenoble)

dr Vydas Dolinskas (Wilno)

Paweł Tyszka

Adres korespondencyjny:

Kronika Zamkowa. Roczniki
Zamek Królewski w Warszawie
plac Zamkowy 4
00-277 Warszawa

e-mail:kz@zamek-krolewski.pl

Aktualny numer i archiwalne numery „Kroniki Zamkowej” w wersji drukowanej można nabyć w e-sklepie Zamku Królewskiego w Warszawie.

Numery archiwalne  w wersji online są dostępne w bazie Mazowieckich Czasopism Regionalnych.


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/node/621