Rok El Greco w Zamku Królewskim w Warszawie

 

28 maja 2014 r. – w Zamku Królewskim w Warszawie oraz w dn. 29 i 30 maja – w Pałacu Ogińskich w Siedlcach odbędą się obrady międzynarodowej konferencji naukowej Sztuka w czasach El Greca. To pierwsze z wydarzeń Roku El Greca w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Kolejne stanowić będzie pokaz obrazu Ekstaza św. Franciszka, który będzie można podziwiać w Zamku we wrześniu i październiku br. Prezentacja ta będzie mieć charakter bezprecedensowy – płótno eksponowane na co dzień w siedleckim Muzeum Diecezjalnym nie było dotychczas wypożyczone do żadnego innego muzeum.

 

 

Konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń Roku El Greca 2014, inicjatywy podjętej dla uczczenia 400. rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych i najbardziej znanych artystów europejskich przełomu renesansu i baroku, malarza, którego niepowtarzalny styl był i w dalszym ciągu pozostaje tak przedmiotem wnikliwych analiz, ważnym źródłem inspiracji dla twórców z kolejnych pokoleń, jak i obiektem zainteresowania i zachwytu szerokiego grona wielbicieli sztuki.

 

Głównym inicjatorem Roku El Greca 2014 jest Muzeum Diecezjalne w Siedlcach – placówka, w zbiorach której znajduje się jedyny w kolekcjach polskich obraz artysty: Ekstaza św. Franciszka (ok. 1575 – 1580), płótno odznaczające się wyjątkowymi walorami artystycznymi, uznawane za dzieło w pełni ujawniające talent i cechy stylu wielkiego malarza. Oprócz Muzeum Diecezjalnego i Zamku Królewskiego w Warszawie, we współorganizacji Roku El Greca 2014 wezmą udział m.in.: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Prezydent Miasta Siedlec.

 

Dla Zamku Królewskiego w Warszawie ekspozycja obrazu Ekstaza Świętego Franciszka wiązać się będzie z inauguracją Galerii Jednego Obrazu – projektu, który chcemy kontynuować w kolejnych latach. W ramach Galerii pokazywane będą najwybitniejsze dzieła sztuki, zarówno ze zbiorów polskich, jak i z zagranicy. W pierwszej kolejności chcielibyśmy przybliżyć publiczności dzieła, które nigdy jeszcze nie były pokazywane w Polsce oraz takie, które nigdy jeszcze nie gościły w Warszawie (np. najcenniejsze obiekty z różnych polskich muzeów i kolekcji prywatnych).

 

Mamy nadzieję, że w najbliższych latach zaprezentujemy w Zamku obiekty najwyżej rangi i że każdy z tych pokazów stanie się wydarzeniem muzealnym o międzynarodowej skali.


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/node/1099