Poznaj oblicza miłości na Zamku Królewskim w Warszawie!

Miłość ma wiele odsłon, a każdą z nich można odnaleźć w dziełach sztuki zgromadzonych w naszej kolekcji. Zamek Królewski w Warszawie Muzeum zaprasza na walentynkowy weekend w dniach 12-14 lutego.

Wstęp bezpłatny

#ZakochaniWZamku

z

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej zaprasza na walentynkowy weekend w muzeum. Specjalnie udostępniona trasa dla zwiedzających, prowadząca poprzez Galerię Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej oraz Apartamenty Królewskie, umożliwi odkrycie skarbów z miłością w tle.

Zamek Królewski w Warszawie to nie tylko niezwykły pomnik polskiej solidarności i dumy narodowej, to przede wszystkim Wielkie Muzeum posiadające bogatą kolekcję dzieł sztuki, odzyskiwaną przez kolejne pokolenia Polaków – od obrazów Rembrandta, Bacciarellego, serię niezwykłych płócien Canaletta, ilustrującą dawną Warszawę, po wielkoformatowe słynne historyczne prace Matejki.

Specjalnie dla wszystkich zakochanych i nie tylko, w najbliższy weekend, począwszy od piątku, 12 lutego do niedzieli, 14 lutego wstęp do Zamku jest bezpłatny. Wystarczy odebrać z kasy bezpłatną wejściówkę. Codziennie od godz. 11.00 do 17.00 zamkowe sale czekają na zwiedzających.

W ramach walentynkowego wydarzenia #ZakochaniWZamku będzie można poznać bliżej dzieła ukazujące różne przejawy miłości: miłość dwojga ludzi zaprezentuje obraz Adam i Ewa Lucasa Cranacha Starszego; miłość do Boga – obraz Święta Maria Magdalena, Pietera van Linta; miłość do Ojczyzny – urna z sercem Tadeusza Kościuszki w zamkowej Kaplicy; miłość rodzicielską – portrety rodziców Króla Stanisława Augusta, matki Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej i ojca Stanisława Poniatowskiego, autorstwa Marcella Bacciarellego; miłość mityczną – Orfeusz i Eurydyka na XIX-wiecznym zegarze ze złoconego brązu w Sali Wielkiej; miłość do Zamku – wystawa planszowa z okazji Jubileuszu 50. rocznicy podjęcia decyzji  o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie oraz historyczna Skarbonka wystawiona na Dziedzińcu Wielkim, która znów pełni swoją dawną funkcję, dzięki czemu każdy może mieć swój udział w dokończeniu dekoracji hafciarskiej Sali Tronowej

Na zwiedzających czekają również wystawy czasowe: Mistrzowie Reliefu. Najcenniejsze plakiety XV-XVIII w. z dawnej kolekcji Andrzeja Ciechanowieckiegoi Porcelana z polskim Orłem. Serwisy Prezydenta Mościckiego i zastawy reprezentacyjne w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej.

W stacjonarnym sklepie z pamiątkami obowiązuje 14% walentynkowy rabat na zamkowe upominki.

z


 

GALERIA MALARSTWA

Miłość dwojga ludzi

Adam i Ewa, Lucas Cranach Starszy ( malarz niemiecki XV/XVI wiek ), deska lipowa.

Temat pierwszej miłości był bardzo często podejmowany przez tego malarza. Postaci Adama i Ewy ustawione są symetrycznie po obu stronach drzewa. Taka kompozycja przedstawienia inspirowana jest miedziorytem słynnego artysty Albrechta Dürera. Ewa podaje Adamowi owoc zerwany z drzewa. Obraz ucięty w ¾ wysokości.

Biblijny temat pierwszych rodziców jest tematem bardzo ważnym w ikonografii chrześcijańskiej. Scena ta znana już ze sztuki wczesnochrześcijańskiej i przedstawiana w katakumbach, stała się popularna w malarstwie renesansu. Najwięcej tego typu przedstawień stworzył właśnie Lucas Cranach Starszy. Jak widać, scena kuszenia w rajskiej, nasyconej zielenią, scenerii była nie tylko pretekstem do przedstawienia przyrody, ale również okazją do malarskiego studiowania anatomii ludzkiego ciała.

Miłość do Boga

Święta Maria Magdalena, Pieter van Lint ( malarz flamandzki  XVII wiek ), olej na płótnie.

Maria Magdalena to święta, która według przekazu biblijnego żyła w I wieku naszej ery. Pochodziła z wioski Magdala, należała do kręgu bliskich uczniów Jezusa i była świadkiem jego zmartwychwstania.

W tradycji chrześcijańskiej Maria Magdalena przedstawiana jest jako niosąca olejki do grobu Chrystusa lub z krucyfiksem.

Zamkowy obraz wyraźnie inspirowany jest malarstwem Petera Paula Rubensa. Wskazuje na to typowo rubensowska fizjonomia oraz ogólna kompozycja obrazu. Święta ma nogę wspartą na czaszce i wężu, a ręką zasłania piersi, w tle obrazu widzimy pejzaż z jeleniami u wodopoju. Jest to wyraźne nawiązanie do tekstu psalmu Ps 42,2. „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!”

KAPLICA ZAMKOWA

Miłość do Ojczyzny

Urna z sercem Tadeusza Kościuszki została sprowadzona do Zamku Królewskiego w Warszawie w 1927 r.

Generał Tadeusz Kościuszko, naczelnik powstania z 1794 r., podczas pobytu w Solurze, przepisał swoje serce w testamencie (taka była wówczas moda) przyjaciółce Emilii Zeltner. Po śmierci bohatera i po ślubie Emilii z włoskim księciem Morisinim serce spoczęło w rodzinnej kaplicy. W wyniku wieloletnich starań urna została sprowadzona do Muzeum Polskiego w Raperswillu w 1895 r. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, władze rządu zaczęły starania o sprowadzenie urny do kraju. 26 października 1927 r. serce bohatera narodowego zostało powitane z najwyższymi honorami na Dworcu Głównym w Warszawie - kasetę okryto polskim sztandarem i przewieziono na Zamek powozem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie drugiej wojny światowej urna-relikwia ukryta była w katedrze warszawskiej. Do kaplicy zamkowej trafiła ponownie w 1984 r.

POKÓJ AUDIENCJONALNY

Miłość rodzicielska

Portrety rodziców Króla Stanisława Augustamatki Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej i ojca Stanisława Poniatowskiego, Marcello Bacciarelli. ok. 1777 r., olej na płótnie.

Obrazy zostałynamalowane przez nadwornego królewskiego malarza specjalnie do tej sali.  W chwili malowania portretów rodzice króla już nie żyli, a artysta musiał korzystać z wcześniejszych wizerunków. Obydwoje rodzice zostali przedstawieni w wieku około trzydziestu kilku lat. Cała sala zawiera bogaty program ideowy odnoszący się do ówczesnej sytuacji politycznej i gospodarczej Rzeczypospolitej Obojga Nardów, a umieszczenie w niej portretów królewskich rodziców dowodzi jak ważni byli w jego wychowaniu i kształtowaniu opinii. W pamiętnikach króla Stanisława Augusta można odnaleźć wspomnienia, tak pisał o matce „…doprawdy niepospolita kobieta (…) nauczyła mnie połowy tego, co zazwyczaj powierza się nauczycielom, ale ponad wszystko starała się zahartować i uwznioślić mą duszę…”.

SALA WIELKA

Miłość mityczna

Orfeusz i Eurydyka. Zegar ze złoconego brązu. XIX w.

Wspaniałą opowieść o wielkiej miłości przypomina zegar ze złoconego brązu w Sali Wielkiej.

Jest to przedstawienie Orfeusza stojącego przy urnie z prochami ukochanej Eurydyki. Według starożytnych mitów Orfeusz wspaniale śpiewał i grał na lirze, kiedy wykonywał swoje utwory cała przyroda, wszystkie żywe stworzenia pragnęły go słuchać. Jego żoną była niezwykle piękna nimfa leśna Eurydyka. Pewnego razu syn Apollina Aristajos urzeczony urodą nimfy zaczął ją gonić. Eurydyka uciekając nadepnęła na żmiję, która ją śmiertelnie ukąsiła. Zrozpaczony Orfeusz postanowił wybrać się do krainy umarłych i prosić boga Hadesa o uwolnienie żony. Swoim cudownym śpiewem i grą skłonił Charona do przewiezienia go na drugą stronę podziemnej rzeki, groźny trzygłowy pies Cerber złagodniał jak baranek i nawet sam Hades pozwolił na powrót Eurydyki do świata żywych. Postawił jednak przy tym jeden warunek: Orfeusz miał iść przodem i nie wolno mu było obejrzeć się za siebie. Kiedy małżonkowie byli już blisko wyjścia Orfeusz nie wytrzymał i odwrócił się, sprawdzając czy ukochana za nim idzie. Niestety to spowodowało, że piękna nimfa musiała wrócić do świata umarłych, tym razem już na zawsze…

ZAMEK KRÓLEWSKI – DZIEDZINIEC WIELKI

Miłość do Zamku

Wystawa planszowa z okazji Jubileuszu 50. lat odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie oraz historyczna Skarbonka wystawiona na Dziedzińcu Wielkim

Decyzja o odbudowie była oczywista, ale powód, dla którego nie chciano odbudować Zamku, był w istocie taki sam, jak przyczyna zniszczenia przez Niemców. Zamek był i jest nadal symbolem polskiej państwowości, wielkiej historii i suwerennego niepodległego Państwa… – powiedział prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.

W 2021 roku Zamek obchodzi jubileusz 50-lecia podjęcia decyzji o odbudowie gmachu. Odbudowa Zamku była bezprecedensowym przedsięwzięciem, które spowodowało, że Zamek wraz ze Starym Miastem w Warszawie został wpisany w 1980 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, dzięki społecznemu zrywowi Solidarności. Obchody jubileuszu zaplanowane zostały na 4 lata, od 2021 do 2024 roku, kiedy przypada 50. rocznica oddania gmachu w stanie surowym oraz 40. rocznica udostępnienia Zamku publiczności. W 2024 roku mamy nadzieję zaprezentować nowy wystrój Sali Tronowej oraz wystawę prac Władysława Hasiora, którego dzieła pokazywane były pokazywane w pustych jeszcze i surowych salach odtwarzanego Zamku.


Source URL: https://www.zamek-krolewski.pl/node/1037