11 marca 2015 r. - wykład "Nierozważny i romantyczny – Książę von Pückler – Muskau i jego wielkie dzieło, Park Mużakowski"

11 marca 2015 r.

 

godz. 17.00

 

Renata Stachańczyk Nierozważny i romantyczny – Książę von Pückler – Muskau i jego wielkie dzieło, Park Mużakowski

 

Historia rozwoju ogrodu krajobrazowego w Europie obfituje w przykłady twórców - amatorów, którzy poddając się duchowi epoki, stali się uczestnikami szerokiego ruchu, wynikającego z zainteresowania kulturą Anglii. W czasach księcia Hermana von Pűckler-Muskau (czyli w 1. poł. XIX w.), należącego niewątpliwie do tego grona, Country House Visiting było obowiązkowym elementem życia elit, podobnie jak voyages paysages, czy wcześniej Grand Tour. Saksoński hrabia, później pruski książę i jego twórczość są na tym tle zjawiskiem oryginalnym i uznanym w historii sztuki ogrodowej. Pierwszym i zarazem najdoskonalszym dziełem Pűcklera jest park w Muskau, obecnie noszący nazwę Park Mużakowski/Muskauer Park i położony na granicy Polski i Niemiec nad Nysą Łużycką. 2/3tej kompozycji po II wojnie światowej znalazło się w granicach Polski. Założenie parku polegało na realizacji autorskiej koncepcji, nawiązującej do ówczesnych parków angielskich. Kompozycja osadzona w dolinie Nysy Łużyckiej zachwyca rozmachem. Pückler zastosował własne metody komponowania i zasady, uznane już przez jemu współczesnych za oryginalne.

 

Dr inż. Renata Stachańczyk, architekt krajobrazu, specjalizuje się w problematyce ochrony i konserwacji zabytkowych parków i ogrodów. Jest głównym specjalistą w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, kierownikiem Zespołu ekspertyz i analiz krajobrazu i zieleni zabytkowej. Od 1992 r. jest związana z problematyką rewaloryzacją polskiej części Parku Mużakowskiego, obecnie kieruje tym projektem. Jest autorka i współautorka kilkudziesięciu dokumentacji zabytkowych parków i ogrodów dla potrzeb krajowej ewidencji zasobu oraz studiów i projektów konserwatorskich, m.in. Ogrodu księżnej Izabeli Czartoryskiej w Puławach. W 2013 r. obroniła na Politechnice Krakowskiej pracę doktorską na temat zagadnień kompozycyjnych Parku Mużakowskiego (promotor prof. Zbigniew Myczkowski). Jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zabytkowych parków i ogrodów.

powrót do cyklu wykładów >