Wykłady, konferencje naukowe, debaty

15–16 października 2021 r. – „Żył królem, umarł człowiekiem” Michał Korybut Wiśniowiecki i jego panowanie (1669–1673) – ogólnopolska konferencja naukowa

20 października 2021 r. – Rola mecenatu artystycznego polskiej arystokracji na przykładzie rodów Czartoryskich i Radziwiłłów – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Chopin. Salon romantyczny

25 października 2021 r. – Sprawiedliwość i ekologia. Jak wyjść poza perspektywę imperialną? – debata filozoficzna

28 października 2021 r. – Zamek Królewski w czasie II wojny światowej – wykład z cyklu Jubileusz – Śladami odbudowy

19–20 listopada 2021 r. – Zamek Królewski w Warszawie w okresie międzywojennym – przestrzeń państwowa, dyplomatyczna i rezydencjonalna – ogólnopolska konferencja naukowa

8 listopada 2021 r. – Zamek dla maturzystów Staropolska sztuka wojenna, postacie i wielkie bitwy – wykład online

10 listopada 2021 r. – Roberto Longhi – uczony i kolekcjoner/Caravaggia „Wieczerza z Emaus” z 1606 r: pomiędzy realizmem a sacrum – wykłady z cyklu towarzyszącego wystawie Caravaggio i inni mistrzowie

17 listopada 2021 r. – O mnogości interpretacji obrazu „Chłopiec gryziony przez jaszczurkę” Caravaggia – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Caravaggio i inni mistrzowie

19–20 listopada 2021 r. – Zamek Królewski w Warszawie w okresie międzywojennym – przestrzeń państwowa, dyplomatyczna i rezydencjonalna – ogólnopolska konferencja naukowa

25 listopada 2021 r – Dyplomacja II Rzeczypospolitej i rola Zamku Królewskiego w Warszawie w tym aspekcie – wykład z cyklu Jubileusz – Śladami odbudowy

1 grudnia 2021 r. – Mitologia i rodzajowość w twórczości Caravaggia i jego naśladowców – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Caravaggio i inni mistrzowie

7 grudnia 2021 r. – Powrót bogini. Rewindykacje ryskie w Łazienkach Królewskich – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo


Zapisy z poprzednich webinariów znajdziecie Państwo na naszym kanale na YouTube >