Wykłady, konferencje naukowe, debaty


22 kwietnia 2021 r. – Dobra ocalone. Co uratowano ze zniszczonego w czasie II wojny światowej Zamku Królewskiego w Warszawie?. Jak i gdzie ukrywano zbiory zamkowe?- wykład z cyklu Jubileusz -  Śladami odbudowy

27 kwietnia 2021 r. – Odzyskiwanie polskiego dziedzictwa kultury na mocy traktatu ryskiego 1921 r. – sukcesy i porażki – wykład z cyklu Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo

27 kwietnia 2021 r. –
Maria Lassnig. Malarska introspekcja – wykład z cyklu Kobiety świata sztuki

3 maja 2021 r. – „Łagodna rewolucja” 3 maja 1791 r. – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

5 maja 2021 r. – Monumentalne drzewa jako świadkowie historii założeń ogrodowych Europy– webinarium z cyklu Cztery pory roku w ogrodach

6 maja 2021 r. – Stanisław August Poniatowski, autor Konstytucji 3 maja – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

11 maja 2021 r. – Udział Mariana Morelowskiego w przygotowaniach pod przyszłą rewindykację mienia polskiego z Rosjiwykład z cyklu Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo

11 maja 2021 r. – Bridget Riley i op art – wykład z cyklu Kobiety świata sztuki

12 maja 2021 r.Komentarz malarza do Listu do artystów Jana Pawła II – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II

13 maja 2021r. – Mały człowiek wielkiej konstytucji – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

17 maja 2021 r. – Królewskie Ogrody i ich pielęgnacja - webinarium z cyklu Jubileusz Zamku Królewskiego

20 maja 2021 r. – Inspiratorzy rewolucji majowej w oczach Francuzówwykład z cyklu towarzyszącego wystawie Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

27 maja 2021 r. – Ikonografia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie - wykład z cyklu Jubileusz -  Śladami odbudowy

28 kwietnia, 2021 r. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II

2 czerwca 2021 r. – Róża – królowa ogrodowych historii – webinarium z cyklu Cztery pory roku w ogrodach

10 czerwca 2021 r. – Wielcy ludzie konstytucji 3-maja w kaznodziejstwie okolicznościowym epoki – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

21 czerwca 2021 r. – Muzyka we wnętrzach Zamku Królewskiego - webinarium z cyklu Jubileusz Zamku Królewskiego

24 czerwca 2021 r. – Zamek jakiego nie było… Od zniszczenia do odbudowy - wykład z cyklu Jubileusz -  Śladami odbudowy

1 lipca 2021 r. – Obrońcy Konstytucji 3 maja i reform Sejmu Czteroletniego na szlacheckiej prowincji (1791–1792) –wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

7 lipca 2021 r. – Królewski przepych ogrodów baroku – webinarium z cyklu Cztery pory roku w ogrodach

4 sierpnia 2021 r. – Słoneczne ogrody Italii – webinarium z cyklu Cztery pory roku w ogrodach

8 września 2021 r. – Źródło życia, pożądania i ambicji – opowieść o żywiole wody w sztuce ogrodowej – webinarium z cyklu Cztery pory roku w ogrodach

22 lipca 2021 r. – Zakulisowe działania kobiet w okresie Sejmu Czteroletniego – wykład z cyklu towarzyszącego wystawie Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja


Zapisy z poprzednich webinariów znajdziecie Państwo na naszym kanale na YouTube >