Szkoły ponadpodstawowe

> Cennik i ważne informacje

> Formularz zamówienia lekcji

> Regulamin rezerwacji lekcji muzealnych


1. HISTORIA PARLAMENTARYZMU W POLSCE

Zajęcia odbywają się w Salach Sejmowych Zamku i mają formę inscenizacji, podczas której uczniowie wcielają się w posłów dawnych województw Rzeczypospolitej i odtwarzają obrady sejmu. Poznają elementy ustroju I Rzeczypospolitej, specyfikę demokracji szlacheckiej, obyczaje sejmowe i sejmikowe. Dowiadują się, na czym polegało „ucieranie stanowisk” i po co nasi przodkowie stworzyli liberum veto, oraz jak zmieniały się zasady parlamentarno-ustrojowe od XVI do XVIII w.

2. KSIAŻĘ, KRÓL, PREZYDENT

Zamek od XV w. był siedzibą władców: książąt mazowieckich, królów polskich, księcia warszawskiego, a w okresie zaborów – namiestników carskich i w końcu prezydenta II Rzeczypospolitej. W czasie lekcji uczniowie poznają różne systemy władzy i typy ustrojów. Poznają różnice w zakresie władzy i kompetencji księcia, króla i prezydenta. Omawiają takie zagadnienia, jak państwo i władza, oraz śledzą ewolucję tych pojęć na przestrzeni dziejów.

3. ANTYK W KULTURZE EUROPEJSKIEJ

Lekcja ta doskonale sprawdzi się jako wprowadzanie do epoki oświecenia, ale również jako powtórka antyku. Uczniowie poznają różne sposoby recepcji i wykorzystania antyku, zwłaszcza mitologii Greków i Rzymian, w kulturze dawnej Rzeczypospolitej oraz wpływ sztuki antycznej na rozwój stylu klasycystycznego.

4. NIE TYLKO OBIADY CZWARTKOWE. STANISŁAW AUGUST I JEGO MECENAT

Nieformalne spotkania literackie, skupiające wokół króla uczonych czasów oświecenia, wywarły ogromny wpływ na polską kulturę. Poruszane przy królewskim stole zagadnienia społeczne, polityczne i artystyczne zaowocowały licznymi inicjatywami – założeniem ministerstwa edukacji nazwanego Komisją Edukacji Narodowej, ożywieniem wydawnictw literackich, powstanie spektakli teatralnych, projektów reform państwowych. Podczas lekcji uczniowie zobaczą nastrojowe wnętrza, w których odbywały się słynne obiady, oraz poznają uczestników – czołowych przedstawicieli polskiego oświecenia.

5. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE. MAŁE PAŃSTWO WIELKICH NADZIEI / pałac Pod Blachą

Przełom XVIII i XIX w. to w historii Polski okres niezwykle burzliwy. Uchwalenie Konstytucji 3 maja, wojna w jej obronie, powstanie kościuszkowskie, utworzenie Księstwa Warszawskiego, walki u boku Napoleona – to tylko kilka wydarzeń, w których brał udział książę Józef Poniatowski. Podczas lekcji uczniowie poznają podstawowe fakty dotyczące ustroju i terytorium Księstwa, jego sytuację polityczną i militarną. Lekcja wzbogacona o prezentację multimedialną odbywa się w nastrojowych wnętrzach pałacu Pod Blachą, gdzie swój apartament miał książę Józef.

6. REMBRANDT I SKARBY KRÓLEWSKIEJ GALERII - zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 70 zł / klasa, możliwość zamówienia audiodeskrypcji

Zamiłowanie Stanisława Augusta do sztuki zaowocowało wspaniałą kolekcją obrazów. Wśród wybitnych dzieł znajdziemy dwa obrazy Rembrandta van Rijna: Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie. Lekcja jest pretekstem do poznania biografii tego malarza, jego twórczości oraz rozumienia specyficznej terminologii, takiej jak np. kompozycja, temat, światłocień, perspektywa. Na przykładzie obrazów z królewskiej galerii uczniowie poznają gatunki malarstwa, ich cechy charakterystyczne, a także różne techniki malarskie. Podczas zajęć uczniowie zastanowią się, czym jest arcydzieło, kolekcja oraz muzeum.

7. W ZAMKU I OGRODZIE

Otwarcie Ogrodu Dolnego Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum stało się okazją do zgłębienia tematyki związanej z ogrodami, zakładanymi wokół głównej rezydencji królewskiej oraz prywatnych pałaców w Warszawie. Celem zajęć jest prezentacja historii ogrodów zamkowych oraz motywów roślinnych w dekoracjach wnętrz. Uczniowie poznają funkcje, jakie pełniły ogrody w określonych okresach historycznych (użytkowe i dekoracyjne), ich style (ogrody francuskie i angielskie), a także poznają symbolikę zarówno elementów dekoracyjnych ogrodów, jak i poszczególnych gatunków roślin, które funkcjonują jako symbole i alegorie w sztuce i literaturze. Zajęcia prowadzone w Zamku i ogrodzie pokazują, jak ważną i integralną część rezydencji stanowiły ogrody.

UWAGA! Lekcja sezonowa, realizowana we wrześniu, w maju i czerwcu. Zajęcia odbywają się w ogrodach i we wnętrzach zamkowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany trasy lekcji  w razie złych warunków atmosferycznych.

8. WIZYTA U KRÓLA - lekcja dostępna w języku angielskim, zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 70 zł / klasa, możliwość zamówienia audiodeskrypcji

Wędrówka po najpiękniejszych salach zamkowych jest okazją do rozmowy o życiu codziennym i prerogatywach władzy królów polskich. Podczas lekcji uczniowie poznają życie dworskie i znaczenie ceremoniału, dyskutują o różnych rodzajach wizyt (audiencja, wizyta prywatna). Zastanawiają się również nad symboliką wystroju sal zamkowych.

9. ZAMEK MIĘDZYWOJENNY I II RZECZPOSPOLITA - zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 70 zł / klasa

Zamek był jednym z głównych gmachów II Rzeczypospolitej. Tutaj podejmowano gości zagranicznych i tu odbywały się uroczystości państwowe. W latach 1926–1939 Zamek był rezydencją prezydenta Ignacego Mościckiego. Podczas lekcji uczniowie poznają podstawowe zagadnienia związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa. Nauczą się rozróżniać władzę ustawodawczą od wykonawczej, a także poznają rolę i znaczenie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego.

10. ZNISZCZENIE I ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

Młode pokolenie często nie zdaje sobie sprawy, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w miejscu,
gdzie dziś stoi Zamek, był pusty plac. Odbudowa Zamku była oczywistą, choć śmiałą, decyzją, uwikłaną w konteksty: polityczny, społeczny i historyczny. Ogrom pracy związany z odbudową wymagał wspólnego wysiłku przedstawicieli wielu zawodów – archeologów, historyków, architektów, konserwatorów i innych. Podczas zajęć uczniowie odnajdą oryginalne fragmenty uratowane z dawnego Zamku i poznają historię jego odbudowy. Poznają również pojęcia, takie jak rekonstrukcja, renowacja, konserwacja, oraz zastanowią się nad znaczeniem muzeum jako miejsca ochrony dziedzictwa kultury.

11. FOTOGRAF JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI warsztaty

Choć fotografia powstała w XIX w., jej początki sięgają czasów dawniejszych. Camera obscura znana była już w starożytnej Grecji, a w późniejszych wiekach używali jej królewscy malarze. Obecnie technologia cyfrowa pozwala na wykonywanie tysiąca zdjęć bez zastanawiania się nad kompozycją, tematem, urodą, poprawnością techniczną. Celem warsztatów jest poznanie w niekonwencjonalny sposób ekspozycji zamkowej, a także nauka patrzenia przez obiektyw. W pierwszej części warsztatów uczniowie dowiedzą się, jak powstała fotografia. W części twórczej będą samodzielnie wędrować po ekspozycji zamkowej w celu wykonania tematycznych
zadań fotograficznych.
UWAGA! Uczestnicy warsztatów przynoszą własne aparaty fotograficzne.


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie