Szkoły podstawowe klasy I–III

> Cennik i ważne informacje

> Formularz zamówienia lekcji

> Regulamin rezerwacji lekcji muzealnych


1. BAL U KRÓLOWEJ BONY - lekcja z przedstawieniem, możliwość zamówienia zajęć z audiodeskrypcją

W trakcie lekcji uczniowie poznają włoską księżniczkę Bonę Sforzę, żonę Zygmunta Starego, która przygotowuje się do balu. To spotkanie będzie dla nich okazją do rozmowy o życiu i obyczajach dworskich za panowania dynastii Jagiellonów. Podczas przedstawienia młodsze dzieci uczą się ważnego elementu etykiety, jakim był dworski ukłon, a starsze – podstawowego kroku tańca z epoki. Uczniowie potrafią wymienić tytulaturę członków rodziny panującej, rozumieją, jaką rolę w funkcjonowaniu dworu królewskiego odgrywał ceremoniał.

2. JAKI ZNAK TWÓJ? SYMBOLE NARODOWE

Legendę o Orle Białym zna każde polskie dziecko. Wydaje się, że godło Polski nie ma dla nikogo tajemnic. Ale czy na pewno? Dlaczego polski orzeł jest biały, a jego tarcza czerwona? Co oznacza rycerz na koniu, który bardzo często towarzyszy naszemu godłu? Na czym siedzi polski orzeł wojskowy? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas zajęć. Uczniowie uczą się rozpoznać różne typy przedstawień herbu Polski, umieją wyjaśnić pojęcia: godło, tarcza herbowa, herb. Rozumieją symbolikę znaków narodowych.

3. JEGO KUDŁATA MOŚĆ KIOPEK - lekcja z przedstawieniem

Kiopek, ulubiony piesek króla Stanisława Augusta, zaginął. Dzieci wraz z przewodnikiem wyruszają na poszukiwanie. Niestety, odnajdują tylko ślady jego pobytu. Podczas poszukiwań poznają rodzinę króla, jego przyjaciół i mieszkańców Zamku, spotykają również dworzanina, dzięki któremu piesek zostaje odnaleziony. Dzięki lekcji uczniowie rozumieją, czym był dwór królewski, potrafią wymienić funkcje, jakie pełnili na nim jego członkowie.

4. KRÓL I JEGO DWÓR

Lekcja o czasach króla Stanisława Augusta. Król żył w otoczeniu wielu ludzi. Jego pracownikami byli zarówno dostojni urzędnicy, jak i zwyczajni służący. Ile osób zatrudniał władca naszego kraju? Kim były i czym się zajmowały te osoby? Jak żyły, pracowały i mieszkały? Czy pracownicy dworu otrzymywali wysokie wynagrodzenie? Z dworem królewskim związanych jest dużo ciekawych i zabawnych ploteczek. Podczas zajęć dzieci poznają podstawy XVIII-wiecznego ceremoniału i zwyczajów, poznają postać ostatniego króla Polski, symbolikę insygniów, dowiadują się, jak ważna jest zawsze umiejętność dobrego zachowania.

5. LEGENDY WARSZAWY: BAZYLISZEK

Podczas zajęć dzieci poznają jedną z najbardziej znanych legend warszawskich – o Bazyliszku – i przekonują się, że Zamek bywa miejscem tajemniczym, w którym czasem coś straszy. Uczniowie potrafią odtworzyć wątek fabularny legendy i rozumieją znaczenie przysłowia Strach ma wielkie oczy.

6. LEGENDY WARSZAWY: SYRENKA - lekcja z przedstawieniem

Dzieci poznają legendę o warszawskiej Syrence, ale także spotykają ją we wnętrzach Zamku Królewskiego. Syrenka opowiada niezwykłą historię przybycia do Warszawy. Uczniowie dowiadują się również, dlaczego na warszawskim herbie jest ona przedstawiona z mieczem i tarczą, potrafią odtworzyć wątek fabularny legendy i rozumieją, dlaczego podobizna Syrenki jest herbem Warszawy.

7. LEGENDY WARSZAWY: ZŁOTA KACZKA

Tematem lekcji jest historia królewny, która przez swoją zachłanność i umiłowanie złota została zaklęta w kaczkę. Dzieci dowiadują się, do czego może prowadzić egoistyczna postawa, i starają się pomóc w odczarowaniu nieszczęsnej królewny. Czy zechce ona, by zdjęto z niej zaklęcie? Dzięki zajęciom uczniowie potrafią odtworzyć wątek fabularny legendy, wskazać zasady zachowania się w przestrzeni muzeum. Rozumieją takie pojęcia, jak uczciwość, przyjaźń, bezinteresowność.

8. OPOWIEŚĆ KRÓLEWSKIEGO MAJSTRA

Dzieci oglądają zabytkowe przedmioty sztuki użytkowej, poznają dawne rzemiosła artystyczne oraz techniki zdobnicze, nazwy zawodów, uczą się szanować wartość pracy rzemieślników. Potrafią posługiwać się słowami związanymi z tematem, np. majster, majstersztyk, czeladnik, warsztat, docenić wartość pracy rzemieślniczej. Rozumieją znaczenie rzemiosła w dziejach sztuki i kultury, a także źródła nazw różnych zawodów.

9. PAŹ W SŁUŻBIE JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI - lekcja z przedstawieniem, możliwość zamówienia audiodeskrypcji

W trakcie wędrówki po zamkowych komnatach uczestnicy spotykają niesfornego królewskiego pazia, który opowiada o trudach nauki i męczących obowiązkach, jakie spoczywały na najmłodszych dworzanach w XVIII w. Dzięki jego opowieści poznają organizację dworu królewskiego, zwyczaje na nim panujące oraz przyjemności i rozrywki, którymi dworzanie umilali sobie czas. Uczą się tańca dworskiego, rozumieją zasady i znaczenie etykiet. Potrafią wymienić najważniejszych urzędników dworskich i ich kompetencje.

10. PORTRET KRÓLA JEGOMOŚCI - zniżka dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych 70 zł / klasa

Oglądając reprezentacyjne i prywatne wizerunki królewskie, uczniowie poznają insygnia władzy królewskiej, symbolikę kolorów i znaki króla (korona, berło, jabłko). Uczą się rozpoznawać różne rodzaje portretów i ich znaczenie, świadomie posłużyć się słowami związanymi z tematem (np. król, królewicz, książę, koronacja, insygnia). Rozumieją symbolikę insygniów i stroju koronacyjnego oraz kolorów związanych z władzą. Biorą również udział w krótkich zajęciach plastycznych.

11. PRZEPOWIEDNIA KSIĘCIA JÓZEFA - lekcja z przedstawieniem / pałac Pod Blachą

Podczas zwiedzania apartamentu w pałacu Pod Blachą dzieci dowiedzą się, kim był książę Józef, jak żył i mieszkał, czym się zajmował. Podobno w młodości usłyszał przepowiednię o swoich losach. Jak ona brzmiała i czy się spełniła, dzieci dowiedzą się, oglądając przedstawienie teatralne Strzeż się sroki. Dzięki zajęciom dzieci dowiadują się, kto mieszkał w pałacu Pod Blachą, potrafią rozróżnić sekwencje zdarzeń, poznają znaczenia pojęć: bohater, przepowiednia, fatum. Uczą się podstaw zachowania w muzeum i na przedstawieniu teatralnym. Na zakończenie wykonają zadanie plastyczne.

12. SPRZEDAWCA DAKTYLI - lekcja z przedstawieniem / pałac Pod Blachą

W zaczarowany świat trzech historii uczniów przeniesie sprzedawca daktyli – Zahir. Na oczach dzieci swoją skrzynię z towarami zamieni w teatr. Przy okazji  widzowie uczestniczą w narracji, odpowiadają na pytania i wyciągają wnioski z historii. Spektakl inspirowany jest kolekcją kobierców w pałacu Pod Blachą, które zarazem stanowią oryginalną i niepowtarzalną scenografię. Po zakończeniu przedstawienia dzieci czeka zabawa niespodzianka - warsztaty plastyczne.

13. WARSZAWA W OBRAZACH CANALETTA

Dzięki słynnym obrazom Canaletta uczniowie poznają Warszawę sprzed ponad 200 lat – jej architekturę (ulice, pałace, kościoły) i mieszkańców (mieszczan, szlachtę, rzemieślników, przekupniów, kuglarzy, artystów, żebraków). Zastanawiają się, jak wyglądało życie dawnego miasta (transport, handel, rozrywki, higiena). Poznają biografię Bernarda Bellotta zw. Canalettem i tajniki jego warsztatu. Potrafią wskazać różnice między dawnym a współczesnym miastem, opisać obraz, posługując się takimi terminami, jak weduta, sztafaż, perspektywa. Rozumieją, jak powstaje
obraz olejny (gruntowanie płótna, szkic, camera obscura, werniks).

14. W PRACOWNI JANA MATEJKI

Podczas lekcji uczniowie poznają życie Jana Matejki, proces tworzenia dzieła od szkicu do jego ukończenia. Tematy oglądanych obrazów są pretekstem do rozmowy o rozbiorach, Konstytucji 3 maja i innych wydarzeniach z historii Polski. Uczniowie uczą się jak opisywać obraz posługując się podstawową terminologią (kompozycja, plan, symetria, plama barwna itp.), oraz łączyć temat malarski z przedstawionymi wydarzeniami historycznymi. Rozumieją znaczenie malarstwa Matejki dla kultury polskiej.

15. MUZYKA W ZAMKU ZAKLĘTA

Zajęcia umuzykalniające. Podczas lekcji ożywa cała przyroda zaklęta w zamkowych wnętrzach. Uczniowie rozpoznają wizerunki zwierząt na arrasach, obrazach i innych eksponatach, a następnie tworzą ich muzyczne portrety, śpiewając i muzykując na instrumentach perkusyjnych. Po lekcji potrafią rozpoznać instrumenty perkusyjne i zagrać na nich. Rozumieją, jak motywy zwierząt były wykorzystywane w sztuce.

16. STOLICZKU, NAKRYJ SIĘ - warsztaty

Spotkanie poświęcone dawnym smakołykom i naczyniom, w których je podawano. Dzieci oglądają eleganckie nakrycie stołu, oryginalne sztućce oraz poznają zasady dobrego zachowania przy stole. Podczas części plastycznej ulepią z gliny różnorodne naczynia. Prace zostaną wypalone w piecu, będzie można je odebrać w późniejszym terminie.


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie