"Bernardo Bellotto – ambasador kultury" – program edukacyjny o dziedzictwie

W programie biorą udział dzieci i młodzież z małych miejscowości i wsi województw mazowieckiego i łódzkiego. Uczniowie i nauczyciele regularnie uczestniczą w różnorodnych warsztatach, które mają przygotować ich do realizacji własnych projektów i ułatwić odkrywanie dziedzictwa kultury.

Rozwój interaktywnych sposobów komunikacji sprawił, że kultura wysoka stała się dostępna dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania. Uważamy jednak, że tylko bezpośredni kontakt pozwala na świadome i twórcze w niej uczestnictwo. W programie wykorzystujemy metody edukacji nieformalnej (pozaszkolnej), polegające na nauce przez doświadczenie, zabawę i na stwarzaniu odpowiednich warunków do realizacji pomysłów uczniów, co zachęca ich do samodzielnego włączenia się w życie kulturalne.

W roku szkolnym 2014/2015 szczególnie skupiliśmy uwagę na indywidualnym rozwoju uczestników programu. Po raz pierwszy zaproponowaliśmy warsztaty z tworzenia i improwizowania opowieści, które nie tylko rozwijają wyobraźnię i wrażliwość, ale ułatwiają  pokonanie bariery nieśmiałości i prezentowanie własnych pomysłów. Podobny efekt przynoszą zajęcia z technik mowy prowadzone przez aktorów. Natomiast podczas warsztatów z beatboxu uczniowie, bawiąc się dźwiękami, nie tylko rozwijają wyobraźnię, ale tworzą własne utwory.

Kontynuujemy rozpoczęty w zeszłym roku cykl zajęć prezentujących zasady organizacji gier terenowych. Udział w nich kształci w uczestnikach umiejętności pracy zespołowej, logicznego myślenia i poczucie odpowiedzialności za grupę. W efekcie uczniowie z dwóch szkół przygotowali scenariusze własnych gier, które przeprowadzili później na terenie swoich miejscowości.

Sukcesem programu jest postępująca integracja uczestników. Uczniowie i nauczyciele chętnie biorą udział w  szkolnych uroczystościach i festiwalach mimo znacznych odległości dzielących poszczególne miejscowości, w których imprezy te się odbywają.